Exodus, op de goede weg?

Eindrapportage van het evaluatieonderzoek naar Exodus

Boek
Exodus, op de goede weg?
cover07-12-2006

ISBN 9789054547860

Druk 1 | Boom criminologie | 157 pagina's

Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Criminologie > Veiligheid

Exodus is een organisatie die opvang en begeleiding biedt aan (ex-) gedetineerden. Inmiddels bestaan er tien Exodushuizen, verdeeld over het hele land. Tijdens het verblijf in een Exodushuis worden (ex-)gedetineerden voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Het Exodusprogramma richt zich op vier sleutelgebieden: wonen, werken, relaties en zingeving. Het is de bedoeling dat bewoners op het moment dat zij het Exodushuis verlaten een zelfstandige woonruimte hebben, (vrijwilligers)werk, een sociaal netwerk en een stevige motivatie om op het rechte pad te blijven.
Door de vier sleutelgebieden bij de bewoners voldoende te ontwikkelen beoogt Exodus op korte termijn bij te dragen aan de resocialisatie van ex-gedetineerden in de samenleving. Op de lange termijn wordt recidivevermindering beoogd.
In dit rapport wordt uiteengezet wat de Exodusmethodiek is en hoe daaraan uitvoering wordt gegeven in de praktijk. Verder wordt onderzocht hoe effectief Exodus is: in hoeverre stromen bewoners succesvol uit? En draagt een succesvol verblijf bij Exodus bij aan het terugdringen van recidive?
De resultaten tonen aan dat 37% van de ruim 600 oud-bewoners het programma succesvol heeft afgerond: zij hebben het Exodushuis niet voortijdig verlaten en hebben bij vertrek een zelfstandige woonruimte en (vrijwilligers)werk. Deze bewoners recidiveren ruim drie keer minder dan bewoners die negatief zijn uitgestroomd. Exodus lijkt daarmee haar lange termijn doelstelling te verwezenlijken.

cover07-12-2006

ISBN 9789054547860

Druk 1 | Boom criminologie | 157 pagina's

Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Criminologie > Veiligheid

Exodus is een organisatie die opvang en begeleiding biedt aan (ex-) gedetineerden. Inmiddels bestaan er tien Exodushuizen, verdeeld over het hele land. Tijdens het verblijf in een Exodushuis worden (ex-)gedetineerden voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Het Exodusprogramma richt zich op vier sleutelgebieden: wonen, werken, relaties en zingeving. Het is de bedoeling dat bewoners op het moment dat zij het Exodushuis verlaten een zelfstandige woonruimte hebben, (vrijwilligers)werk, een sociaal netwerk en een stevige motivatie om op het rechte pad te blijven.
Door de vier sleutelgebieden bij de bewoners voldoende te ontwikkelen beoogt Exodus op korte termijn bij te dragen aan de resocialisatie van ex-gedetineerden in de samenleving. Op de lange termijn wordt recidivevermindering beoogd.
In dit rapport wordt uiteengezet wat de Exodusmethodiek is en hoe daaraan uitvoering wordt gegeven in de praktijk. Verder wordt onderzocht hoe effectief Exodus is: in hoeverre stromen bewoners succesvol uit? En draagt een succesvol verblijf bij Exodus bij aan het terugdringen van recidive?
De resultaten tonen aan dat 37% van de ruim 600 oud-bewoners het programma succesvol heeft afgerond: zij hebben het Exodushuis niet voortijdig verlaten en hebben bij vertrek een zelfstandige woonruimte en (vrijwilligers)werk. Deze bewoners recidiveren ruim drie keer minder dan bewoners die negatief zijn uitgestroomd. Exodus lijkt daarmee haar lange termijn doelstelling te verwezenlijken.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.