Regels van rechtsvinding

Carel Smith

Boek
Regels van rechtsvinding
cover06-11-2007

ISBN 9789054549413

Druk 2 | Boom juridisch | 231 pagina's

Boom Juridische studieboeken

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Metajuridica

Deze uitgave biedt een systematische reflectie op de manier waarop juristen in het algemeen en rechters in het bijzonder tot een oordeel komen in een juridisch geschil. De auteur heeft zich daarbij laten inspireren door het werk van H.L.A. Hart en G.J. Wiarda.

De eerste rode draad in het boek wordt gevormd door Harts onderscheid tussen primaire en secundaire regels. Rechtsvinding kan worden beschouwd als een regelgeleide activiteit, op dezelfde manier als rekenen, fietsen en het spreken van een taal dat zijn. Het boek bespreekt de belangrijkste uitgangspunten, standaarden en methodologische regels die het proces van rechtsvinding sturen. Kennis van deze 'regels van rechtsvinding' (of secundaire regels) is onontbeerlijk voor een goed begrip van rechterlijke oordeelsvorming: de uitkomst van een juridisch geschil kan immers niet los worden gezien van de standaarden die door rechters en andere juristen worden gehanteerd bij de identificatie, uitleg en toepassing van het geldende recht.

De tweede rode draad in het boek wordt gevormd door Wiarda's onderscheid tussen gebonden (heteronome) en vrije (autonome) vormen van rechtsvinding. Dit onderscheid vormt niet alleen een goede invalshoek om een beeld te krijgen van de complexe verhouding tussen rechter en wetgever, maar is ook heel geschikt om zicht te krijgen op de problemen waarmee de rechter te maken krijgt bij het oplossen van moeilijke gevallen.

Naast enkele kleine tekstuele wijzigingen is in de tweede druk hoofdstuk 6 (‘Motivering’) uitgebreid met een nieuwe paragraaf, waarin het verband tussen betekenis en toepassing van rechtsregels nader wordt beschouwd (par. 6.4.), terwijl de paragraaf over de belangenafweging aanzienlijk is uitgebreid (par. 6.9).

cover06-11-2007

ISBN 9789054549413

Druk 2 | Boom juridisch | 231 pagina's

Boom Juridische studieboeken

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Metajuridica

Deze uitgave biedt een systematische reflectie op de manier waarop juristen in het algemeen en rechters in het bijzonder tot een oordeel komen in een juridisch geschil. De auteur heeft zich daarbij laten inspireren door het werk van H.L.A. Hart en G.J. Wiarda.

De eerste rode draad in het boek wordt gevormd door Harts onderscheid tussen primaire en secundaire regels. Rechtsvinding kan worden beschouwd als een regelgeleide activiteit, op dezelfde manier als rekenen, fietsen en het spreken van een taal dat zijn. Het boek bespreekt de belangrijkste uitgangspunten, standaarden en methodologische regels die het proces van rechtsvinding sturen. Kennis van deze 'regels van rechtsvinding' (of secundaire regels) is onontbeerlijk voor een goed begrip van rechterlijke oordeelsvorming: de uitkomst van een juridisch geschil kan immers niet los worden gezien van de standaarden die door rechters en andere juristen worden gehanteerd bij de identificatie, uitleg en toepassing van het geldende recht.

De tweede rode draad in het boek wordt gevormd door Wiarda's onderscheid tussen gebonden (heteronome) en vrije (autonome) vormen van rechtsvinding. Dit onderscheid vormt niet alleen een goede invalshoek om een beeld te krijgen van de complexe verhouding tussen rechter en wetgever, maar is ook heel geschikt om zicht te krijgen op de problemen waarmee de rechter te maken krijgt bij het oplossen van moeilijke gevallen.

Naast enkele kleine tekstuele wijzigingen is in de tweede druk hoofdstuk 6 (‘Motivering’) uitgebreid met een nieuwe paragraaf, waarin het verband tussen betekenis en toepassing van rechtsregels nader wordt beschouwd (par. 6.4.), terwijl de paragraaf over de belangenafweging aanzienlijk is uitgebreid (par. 6.9).

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.