Lesgeven in pedagogisch perspectief

Hildelien Verkuyl

Boek
Lesgeven in pedagogisch perspectief
cover13-08-2012

ISBN 9789059318649

Druk 3 | Boom uitgevers Amsterdam | 180 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Onderwijs en opvoeding > Opleiding > Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs
Onderwijs en opvoeding > Opleiding > Leraaropleiding Basisonderwijs (PABO)
Onderwijs en opvoeding > Docent professionalisering

Lesgeven in pedagogisch perspectief biedt de aanstaand leraar basisonderwijs of voortgezet onderwijs door middel van inleidende teksten en oefeningen de gelegenheid om zich meer bewust te worden van zijn pedagogische taken, verantwoordelijkheden, (morele) keuzen en houding, en van de mogelijke effecten daarvan op het gedrag en de ontwikkeling van een leerling en leerlingengroep. Er worden manieren aangereikt om te komen tot pedagogische reflectie op basis van de eigen ervaringen en er wordt gestimuleerd tot het ontwikkelen van een zo bewust mogelijk gekozen pedagogische visie als ijkpunt en inspiratiebron voor het handelen.

Lesgeven in pedagogisch perspectief was na tien jaar toe aan herziening. Het boek is geschikt gemaakt voor aanstaand leraren voortgezet onderwijs én basisonderwijs. Het werkgedeelte van het boek is omvangrijker geworden. Het bevat meer thema’s en oefeningen, verdeeld over vier invalshoeken: (1) Wie ben ik als leraar?, (2) Wie is die leerling?/Wie zijn die leerlingen?, (3) Wat is de context waarbinnen ik werk? en (4) Wat betekent dit voor mijn handelen? Twee inleidende hoofdstukken vormen een voorbereiding op het werkgedeelte van het boek. Bij het boek wordt ter ondersteuning een digitale handleiding beschikbaar gesteld. Deze vindt u onder de tab 'Extra materiaal'.

Werkbijeenkomst 
Om nog dieper in te gaan op de oefeningen uit het boek en de digitale handleiding, organiseert auteur Hildelien Verkuyl werkbijeenkomsten. Tijdens zo’n bijeenkomst kunnen opleiders met elkaar in gesprek gaan over een bij hun studenten passend traject. Ook is er ruimte voor het bespreken van opleidingsdidactische vragen als ‘Wanneer start je met het pedagogisch aspect bij een vierjarige hbo-opleiding, direct of pas in de loop van de studie? of ‘Op grond van welke criteria bepaal je of een aanstaand leraar zich voldoende heeft voorbereid op het pedagogische aspect van het leraarschap?’. 

Heeft u interesse in het bijwonen van een dergelijke werkbijeenkomst? Stuur dan een mail met uw naam, functie, de opleiding waaraan u lesgeeft, uw e-mailadres en telefoonnummer naar: h.verkuyl@xs4all.nl. Mocht u wensen hebben over de inhoud van de bijeenkomst of dagen hebben waarop u absoluut niet kunt, dan kunt u dit uiteraard vermelden in uw e-mail. 
De werkbijeenkomsten worden georganiseerd bij 10 of meer aanmeldingen. Over de locatie en de kosten wordt u uiteraard zo spoedig mogelijk geïnformeerd.     

cover13-08-2012

ISBN 9789059318649

Druk 3 | Boom uitgevers Amsterdam | 180 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Onderwijs en opvoeding > Opleiding > Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs
Onderwijs en opvoeding > Opleiding > Leraaropleiding Basisonderwijs (PABO)
Onderwijs en opvoeding > Docent professionalisering

Lesgeven in pedagogisch perspectief biedt de aanstaand leraar basisonderwijs of voortgezet onderwijs door middel van inleidende teksten en oefeningen de gelegenheid om zich meer bewust te worden van zijn pedagogische taken, verantwoordelijkheden, (morele) keuzen en houding, en van de mogelijke effecten daarvan op het gedrag en de ontwikkeling van een leerling en leerlingengroep. Er worden manieren aangereikt om te komen tot pedagogische reflectie op basis van de eigen ervaringen en er wordt gestimuleerd tot het ontwikkelen van een zo bewust mogelijk gekozen pedagogische visie als ijkpunt en inspiratiebron voor het handelen.

Lesgeven in pedagogisch perspectief was na tien jaar toe aan herziening. Het boek is geschikt gemaakt voor aanstaand leraren voortgezet onderwijs én basisonderwijs. Het werkgedeelte van het boek is omvangrijker geworden. Het bevat meer thema’s en oefeningen, verdeeld over vier invalshoeken: (1) Wie ben ik als leraar?, (2) Wie is die leerling?/Wie zijn die leerlingen?, (3) Wat is de context waarbinnen ik werk? en (4) Wat betekent dit voor mijn handelen? Twee inleidende hoofdstukken vormen een voorbereiding op het werkgedeelte van het boek. Bij het boek wordt ter ondersteuning een digitale handleiding beschikbaar gesteld. Deze vindt u onder de tab 'Extra materiaal'.

Werkbijeenkomst 
Om nog dieper in te gaan op de oefeningen uit het boek en de digitale handleiding, organiseert auteur Hildelien Verkuyl werkbijeenkomsten. Tijdens zo’n bijeenkomst kunnen opleiders met elkaar in gesprek gaan over een bij hun studenten passend traject. Ook is er ruimte voor het bespreken van opleidingsdidactische vragen als ‘Wanneer start je met het pedagogisch aspect bij een vierjarige hbo-opleiding, direct of pas in de loop van de studie? of ‘Op grond van welke criteria bepaal je of een aanstaand leraar zich voldoende heeft voorbereid op het pedagogische aspect van het leraarschap?’. 

Heeft u interesse in het bijwonen van een dergelijke werkbijeenkomst? Stuur dan een mail met uw naam, functie, de opleiding waaraan u lesgeeft, uw e-mailadres en telefoonnummer naar: h.verkuyl@xs4all.nl. Mocht u wensen hebben over de inhoud van de bijeenkomst of dagen hebben waarop u absoluut niet kunt, dan kunt u dit uiteraard vermelden in uw e-mail. 
De werkbijeenkomsten worden georganiseerd bij 10 of meer aanmeldingen. Over de locatie en de kosten wordt u uiteraard zo spoedig mogelijk geïnformeerd.     

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.