De Hoge Raad in 2025

Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak

Ton (Antoine) Hol, Ivo Giesen, François Kristen

Boek
De Hoge Raad in 2025
cover03-02-2011

ISBN 9789089743947

Druk 1 | Boom juridisch | 316 pagina's

Montaigne reeks

Ton (Antoine) Hol, Ivo Giesen, François Kristen

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Recht algemeen

Als cassatierechter vervult de Hoge Raad een essentiële functie inzake de rechtsbescherming, rechtsontwikkeling en rechtseenheid. De betekenis van de Hoge Raad in ons rechtsbestel, de toegenomen stroom van zaken en hiaten in het zaakaanbod nopen tot een herbezinning op de positie van de Hoge Raad en op de organisatie van de afdoening van zaken door de Raad.

De basis en de kaders voor deze herbezinning zijn vastgelegd in het rapport van de commissie-Hammerstein ‘Versterking van de cassatierechtspraak’. De commissie heeft een aantal voorstellen ontwikkeld om de geconstateerde oorzaken voor de gesignaleerde problemen het hoofd te kunnen bieden. Inmiddels heeft dit geleid tot wetgevende en beleidsmatige initiatieven. De voorstellen en de initiatieven centreren zich rond drie thema’s: selecteren in zaken, invoering van een prejudiciële procedure en cassatie in het belang der wet.

Deze drie thema’s stonden ook centraal tijdens het congres ‘De Hoge Raad in 2025: contouren van de toekomstige cassatierechtspraak’ dat op 4 juni 2010 aan de Universiteit Utrecht plaatsvond. Het congres bestreek zowel het terrein van het belastingrecht (en dus ook het bestuurs(proces)recht) als het strafrecht en het privaatrecht. De plenaire lezingen en workshopbijdragen zoals die gepresenteerd zijn tijdens dit congres, zijn door diverse auteurs uit wetenschap en praktijk verder uitgewerkt en neergelegd in dit boek. Beoogd wordt daarmee een bijdrage te leveren aan het verdere wetenschappelijke en maatschappelijke debat over de toekomst van de cassatierechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden.

cover03-02-2011

ISBN 9789089743947

Druk 1 | Boom juridisch | 316 pagina's

Montaigne reeks

Ton (Antoine) Hol, Ivo Giesen, François Kristen

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Recht algemeen

Als cassatierechter vervult de Hoge Raad een essentiële functie inzake de rechtsbescherming, rechtsontwikkeling en rechtseenheid. De betekenis van de Hoge Raad in ons rechtsbestel, de toegenomen stroom van zaken en hiaten in het zaakaanbod nopen tot een herbezinning op de positie van de Hoge Raad en op de organisatie van de afdoening van zaken door de Raad.

De basis en de kaders voor deze herbezinning zijn vastgelegd in het rapport van de commissie-Hammerstein ‘Versterking van de cassatierechtspraak’. De commissie heeft een aantal voorstellen ontwikkeld om de geconstateerde oorzaken voor de gesignaleerde problemen het hoofd te kunnen bieden. Inmiddels heeft dit geleid tot wetgevende en beleidsmatige initiatieven. De voorstellen en de initiatieven centreren zich rond drie thema’s: selecteren in zaken, invoering van een prejudiciële procedure en cassatie in het belang der wet.

Deze drie thema’s stonden ook centraal tijdens het congres ‘De Hoge Raad in 2025: contouren van de toekomstige cassatierechtspraak’ dat op 4 juni 2010 aan de Universiteit Utrecht plaatsvond. Het congres bestreek zowel het terrein van het belastingrecht (en dus ook het bestuurs(proces)recht) als het strafrecht en het privaatrecht. De plenaire lezingen en workshopbijdragen zoals die gepresenteerd zijn tijdens dit congres, zijn door diverse auteurs uit wetenschap en praktijk verder uitgewerkt en neergelegd in dit boek. Beoogd wordt daarmee een bijdrage te leveren aan het verdere wetenschappelijke en maatschappelijke debat over de toekomst van de cassatierechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.