Asielrecht

Willem van Bennekom, Jaap van der Winden

Boek
Asielrecht
cover18-04-2011

ISBN 9789089744074

Druk 1 | Boom juridisch | 470 pagina's

Boom Masterreeks

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Vreemdelingenrecht

In Asielrecht geven de auteurs een systematisch overzicht van dit gedeelte van het recht, zoals dat de afgelopen jaren in Nederland gestalte heeft gekregen. Zoals bekend is er op dit terrein in korte tijd bijzonder veel veranderd. Van de oorzaken die dat hebben bewerkstelligd kunnen worden genoemd de nieuwe EU-Richtlijnen, de uitbouw van de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de beslissingen van het EHRM en het EU-Hof te Luxemburg, alsmede de in de nationale regelgeving opgetreden wijzigingen. Daaronder neemt de op 1 juli 2010 van kracht geworden nieuwe regeling van de aanvraagprocedure een prominente plaats in.

Dit boek is het eerste waarin al deze ontwikkelingen in onderlinge samenhang worden beschreven. De Europeesrechtelijke invalshoek staat daarbij voorop. Het is bedoeld voor de praktijkjurist. Hoewel kritische opmerkingen over regelgeving en rechtspraak niet worden geschuwd, beoogt het boek dan ook in de eerste plaats een gids te zijn waarin het geldend recht wordt beschreven. Aan het boek is gewerkt sinds begin 2008. Literatuur en rechtspraak zijn verwerkt tot 1 september 2010 – enkele sprekende uitspraken van na die datum konden nog worden meegenomen. Het boek is voorzien van een uitvoerig notenapparaat, dat de gebruiker, waar nodig, verder wegwijs maakt.

cover18-04-2011

ISBN 9789089744074

Druk 1 | Boom juridisch | 470 pagina's

Boom Masterreeks

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Vreemdelingenrecht

In Asielrecht geven de auteurs een systematisch overzicht van dit gedeelte van het recht, zoals dat de afgelopen jaren in Nederland gestalte heeft gekregen. Zoals bekend is er op dit terrein in korte tijd bijzonder veel veranderd. Van de oorzaken die dat hebben bewerkstelligd kunnen worden genoemd de nieuwe EU-Richtlijnen, de uitbouw van de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de beslissingen van het EHRM en het EU-Hof te Luxemburg, alsmede de in de nationale regelgeving opgetreden wijzigingen. Daaronder neemt de op 1 juli 2010 van kracht geworden nieuwe regeling van de aanvraagprocedure een prominente plaats in.

Dit boek is het eerste waarin al deze ontwikkelingen in onderlinge samenhang worden beschreven. De Europeesrechtelijke invalshoek staat daarbij voorop. Het is bedoeld voor de praktijkjurist. Hoewel kritische opmerkingen over regelgeving en rechtspraak niet worden geschuwd, beoogt het boek dan ook in de eerste plaats een gids te zijn waarin het geldend recht wordt beschreven. Aan het boek is gewerkt sinds begin 2008. Literatuur en rechtspraak zijn verwerkt tot 1 september 2010 – enkele sprekende uitspraken van na die datum konden nog worden meegenomen. Het boek is voorzien van een uitvoerig notenapparaat, dat de gebruiker, waar nodig, verder wegwijs maakt.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.