Migratie van Polen naar Nederland

In een tijd van versoepeling van migratieregels

Cathelijne Pool

Boek
Migratie van Polen naar Nederland
cover28-02-2011

ISBN 9789089744104

Druk 1 | Boom juridisch | 270 pagina's

Centrum voor Migratierecht

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Vreemdelingenrecht

In Migratie van Polen naar Nederland doet Cathelijne Pool verslag van haar studie naar de Poolse migratie naar Nederland in de periode voorafgaand aan de toetreding van Polen tot de Europese Unie. Cathelijne Pool beschrijft de manier waarop de Nederlandse wetgever, vooruitlopend op het Poolse EU-lidmaatschap, de regels ten aanzien van migratie heeft geliberaliseerd en de manier waarop de Poolse migranten zijn omgegaan met deze versoepelde regels. Ook besteedt zij aandacht aan de wijze waarop de Nederlandse overheid heeft gereageerd op de komst van de Poolse migranten. Daarbij is het opmerkelijk dat Nederland aanvankelijk een liberaal toelatingsbeleid voorstond maar vlak voor de toetreding van Polen toch  besloot een overgangstermijn voor de Polen in te stellen, zodat zij pas per 1 mei 2007 dezelfde toegang hadden tot de Nederlandse arbeidsmarkt als andere unieburgers. Dit onderzoek laat zien hoe zowel de Nederlandse overheid als de Poolse migranten Europese regelgeving alleen inroepen als het hun uitkomt, maar die in andere gevallen negeren.

Dit boek bevat ook vier casestudies naar verschillende groepen van Poolse migranten: Polen met een Duits paspoort, Poolse verpleegkundigen, zelfstandige ondernemers en illegale werknemers. Op basis van deze casestudies – die een concreet en kleurrijk beeld geven van de ervaringen van deze migranten – komt Cathelijne Pool tot een opmerkelijke conclusie: voor de zeggenschap die deze migranten hadden over hun werksituatie was niet zozeer de regelgeving doorslaggevend, maar veeleer de manier waarop die regelgeving wordt gebruikt in het ‘semi-autonome sociale veld’ waarin de migrant functioneert. Zo hadden de Polen met een Duits paspoort als unieburgers een sterke rechtspositie, maar waren velen in de praktijk sterk afhankelijk van hun uitzendbureau, zodat ze feitelijk minder zeggenschap hadden over hun werksituatie dan beter opgeleide, maar illegaal tewerkgestelde Polen.

cover28-02-2011

ISBN 9789089744104

Druk 1 | Boom juridisch | 270 pagina's

Centrum voor Migratierecht

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Vreemdelingenrecht

In Migratie van Polen naar Nederland doet Cathelijne Pool verslag van haar studie naar de Poolse migratie naar Nederland in de periode voorafgaand aan de toetreding van Polen tot de Europese Unie. Cathelijne Pool beschrijft de manier waarop de Nederlandse wetgever, vooruitlopend op het Poolse EU-lidmaatschap, de regels ten aanzien van migratie heeft geliberaliseerd en de manier waarop de Poolse migranten zijn omgegaan met deze versoepelde regels. Ook besteedt zij aandacht aan de wijze waarop de Nederlandse overheid heeft gereageerd op de komst van de Poolse migranten. Daarbij is het opmerkelijk dat Nederland aanvankelijk een liberaal toelatingsbeleid voorstond maar vlak voor de toetreding van Polen toch  besloot een overgangstermijn voor de Polen in te stellen, zodat zij pas per 1 mei 2007 dezelfde toegang hadden tot de Nederlandse arbeidsmarkt als andere unieburgers. Dit onderzoek laat zien hoe zowel de Nederlandse overheid als de Poolse migranten Europese regelgeving alleen inroepen als het hun uitkomt, maar die in andere gevallen negeren.

Dit boek bevat ook vier casestudies naar verschillende groepen van Poolse migranten: Polen met een Duits paspoort, Poolse verpleegkundigen, zelfstandige ondernemers en illegale werknemers. Op basis van deze casestudies – die een concreet en kleurrijk beeld geven van de ervaringen van deze migranten – komt Cathelijne Pool tot een opmerkelijke conclusie: voor de zeggenschap die deze migranten hadden over hun werksituatie was niet zozeer de regelgeving doorslaggevend, maar veeleer de manier waarop die regelgeving wordt gebruikt in het ‘semi-autonome sociale veld’ waarin de migrant functioneert. Zo hadden de Polen met een Duits paspoort als unieburgers een sterke rechtspositie, maar waren velen in de praktijk sterk afhankelijk van hun uitzendbureau, zodat ze feitelijk minder zeggenschap hadden over hun werksituatie dan beter opgeleide, maar illegaal tewerkgestelde Polen.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.