Europeanisering van het vertrouwensbeginsel

Betekenis van het Europese vertrouwensbeginsel voor de equivalente beginselen in Nederland, Frankrijk en België in het kader van een groeiend ius commune

Boek
Europeanisering van het vertrouwensbeginsel
cover08-07-2011

ISBN 9789089745392

Druk 1 | Boom juridisch | 717 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Staatsrecht
Juridisch > Bestuursrecht

Het Europese recht is niet meer weg te denken uit het nationale bestuursrecht. Dit geldt ook voor de Europese algemene rechtsbeginselen. In dit werk staat de Europeanisering van het vertrouwensbeginsel centraal. Bestuursoverheden wekken regelmatig al dan niet gerechtvaardigde verwachtingen bij de burgers door bestuursregelgeving, beschikkingen, toezeggingen, inlichtingen, beleidsregels, vaste praktijk of gedoogbeleid. Gerechtvaardigde verwachtingen moeten onder bepaalde voorwaarden voor zover mogelijk worden gehonoreerd. Het vertrouwensbeginsel is in de Europese rechtsorde erkend. Ook bepaalde lidstaten kennen een vertrouwensbeginsel, zoals Nederland en België, andere (nog) niet, zoals Frankrijk. Dit werk heeft een tweeledige opzet: enerzijds worden de verschillen en gelijkenissen van de vertrouwensbeginselen of equivalenten daarvan in Europa, Nederland, Frankrijk en België blootgelegd aan de hand van casuïstiek. Anderzijds wordt bestudeerd wat de concrete impact, doorwerking en mogelijke spillover is van het Europese vertrouwensbeginsel ten aanzien van de nationale beginselen of equivalenten. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een onderzoek naar het spanningsveld tussen het Europese en nationale vertrouwensbeginsel bij terugvordering van Europese subsidies en staatssteun.

Enkele van de vragen waarop in dit werk getracht wordt een antwoord te geven, zijn: bestaat er een gemeenschappelijk vertrouwensbeginsel of is een dergelijk beginsel in ontwikkeling in het licht van de vorming van een ius commune? Houdt Frankrijk de afwezigheid van een nationaal vertrouwensbeginsel vol onder druk van het Europese recht? Volgen de bestudeerde lidstaten de rechtspraak van de Europese rechters betreffende de dwingende toepassing van het Europese vertrouwensbeginsel consequent? Laat Europa nog ruimte voor de toepassing van een nationaal vertrouwensbeginsel dat een ruimere rechtsbescherming biedt? Heeft het Europese vertrouwensbeginsel een voortrekkersrol in een geïntegreerde samengestelde rechtsorde? Hoe kan de harmonisering van een vertrouwensbeginsel worden gestimuleerd?

cover08-07-2011

ISBN 9789089745392

Druk 1 | Boom juridisch | 717 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Staatsrecht
Juridisch > Bestuursrecht

Het Europese recht is niet meer weg te denken uit het nationale bestuursrecht. Dit geldt ook voor de Europese algemene rechtsbeginselen. In dit werk staat de Europeanisering van het vertrouwensbeginsel centraal. Bestuursoverheden wekken regelmatig al dan niet gerechtvaardigde verwachtingen bij de burgers door bestuursregelgeving, beschikkingen, toezeggingen, inlichtingen, beleidsregels, vaste praktijk of gedoogbeleid. Gerechtvaardigde verwachtingen moeten onder bepaalde voorwaarden voor zover mogelijk worden gehonoreerd. Het vertrouwensbeginsel is in de Europese rechtsorde erkend. Ook bepaalde lidstaten kennen een vertrouwensbeginsel, zoals Nederland en België, andere (nog) niet, zoals Frankrijk. Dit werk heeft een tweeledige opzet: enerzijds worden de verschillen en gelijkenissen van de vertrouwensbeginselen of equivalenten daarvan in Europa, Nederland, Frankrijk en België blootgelegd aan de hand van casuïstiek. Anderzijds wordt bestudeerd wat de concrete impact, doorwerking en mogelijke spillover is van het Europese vertrouwensbeginsel ten aanzien van de nationale beginselen of equivalenten. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een onderzoek naar het spanningsveld tussen het Europese en nationale vertrouwensbeginsel bij terugvordering van Europese subsidies en staatssteun.

Enkele van de vragen waarop in dit werk getracht wordt een antwoord te geven, zijn: bestaat er een gemeenschappelijk vertrouwensbeginsel of is een dergelijk beginsel in ontwikkeling in het licht van de vorming van een ius commune? Houdt Frankrijk de afwezigheid van een nationaal vertrouwensbeginsel vol onder druk van het Europese recht? Volgen de bestudeerde lidstaten de rechtspraak van de Europese rechters betreffende de dwingende toepassing van het Europese vertrouwensbeginsel consequent? Laat Europa nog ruimte voor de toepassing van een nationaal vertrouwensbeginsel dat een ruimere rechtsbescherming biedt? Heeft het Europese vertrouwensbeginsel een voortrekkersrol in een geïntegreerde samengestelde rechtsorde? Hoe kan de harmonisering van een vertrouwensbeginsel worden gestimuleerd?

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.