De staat van bestuur van Aruba

Een onderzoek naar de deugdelijkheid van bestuur en de rechtshandhaving

A. Weenink, Klein Haarhuis, R.J. Bokhorst, M. Smit

Boek
De staat van bestuur van Aruba
cover14-10-2011

ISBN 9789089745682

Druk 1 | Boom criminologie | 338 pagina's

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Strafrecht
Criminologie > Veiligheid

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de staat van bestuur in Aruba, en is verricht in opdracht van de ministerpresident van Aruba en de toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De onderzoeksopdracht kwam in 2009 tot stand naar aanleiding van signalen dat de deugdelijkheid van bestuur en de rechtshandhaving op Aruba te wensen over lieten.

De staat van bestuur in Aruba wordt beschouwd tegen de achtergrond van algemeen aanvaarde beginselen van deugdelijk bestuur en inzichten over besturen in een kleinschalige context. Het rapport geeft een overzicht van een aantal probleemgebieden en genomen initiatieven om de staat van bestuur en de rechtshandhaving te versterken, en maakt over een aantal jaren de balans op met betrekking tot vorderingen die hier zijn gemaakt. Verder wordt het functioneren van de vreemdelingenketen besproken en wordt een twintigtal meer recente kwesties uitgediept waarin beslissingen van bestuurders centraal staan die vragen opriepen. De kwesties betreffen drie gebieden van bestuurlijk handelen: aanbestedingen, vergunningverlening en personeelsbeleid. Uit het onderzoek bleek dat dit kwetsbare terreinen zijn. In concrete gevallen bleek sprake van bestuurlijk handelen met veronachtzaming van de geboden transparantie, dat op zijn minst de schijn wekte van bevoordeling en belangenverstrengeling.
De kwaliteit van bestuur hangt mede af van het functioneren van instituties en diensten die de uitvoerende macht controleren dan wel adviseren, zoals, voor Aruba, de Staten, de Raad van Advies en de Rekenkamer. De rechtshandhaving heeft een taak bij mogelijk strafbaar handelen door het bestuur. Het rapport bespreekt onder meer in hoeverre deze instituties hun taak goed en met de vereiste onafhankelijkheid kunnen uitvoeren. Kleinschaligheid, politieke cultuur, en de relatie met Nederland zijn evenzovele aspecten die van invloed zijn op de staat van bestuur in Aruba. Dit onderzoek werpt licht op de ontwikkelingen die Aruba gedurende een reeks van jaren heeft doorgemaakt, kwetsbare gebieden waar het gaat om integriteit en maatregelen die daarvoor zijn en worden genomen.

 

cover14-10-2011

ISBN 9789089745682

Druk 1 | Boom criminologie | 338 pagina's

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Strafrecht
Criminologie > Veiligheid

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de staat van bestuur in Aruba, en is verricht in opdracht van de ministerpresident van Aruba en de toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De onderzoeksopdracht kwam in 2009 tot stand naar aanleiding van signalen dat de deugdelijkheid van bestuur en de rechtshandhaving op Aruba te wensen over lieten.

De staat van bestuur in Aruba wordt beschouwd tegen de achtergrond van algemeen aanvaarde beginselen van deugdelijk bestuur en inzichten over besturen in een kleinschalige context. Het rapport geeft een overzicht van een aantal probleemgebieden en genomen initiatieven om de staat van bestuur en de rechtshandhaving te versterken, en maakt over een aantal jaren de balans op met betrekking tot vorderingen die hier zijn gemaakt. Verder wordt het functioneren van de vreemdelingenketen besproken en wordt een twintigtal meer recente kwesties uitgediept waarin beslissingen van bestuurders centraal staan die vragen opriepen. De kwesties betreffen drie gebieden van bestuurlijk handelen: aanbestedingen, vergunningverlening en personeelsbeleid. Uit het onderzoek bleek dat dit kwetsbare terreinen zijn. In concrete gevallen bleek sprake van bestuurlijk handelen met veronachtzaming van de geboden transparantie, dat op zijn minst de schijn wekte van bevoordeling en belangenverstrengeling.
De kwaliteit van bestuur hangt mede af van het functioneren van instituties en diensten die de uitvoerende macht controleren dan wel adviseren, zoals, voor Aruba, de Staten, de Raad van Advies en de Rekenkamer. De rechtshandhaving heeft een taak bij mogelijk strafbaar handelen door het bestuur. Het rapport bespreekt onder meer in hoeverre deze instituties hun taak goed en met de vereiste onafhankelijkheid kunnen uitvoeren. Kleinschaligheid, politieke cultuur, en de relatie met Nederland zijn evenzovele aspecten die van invloed zijn op de staat van bestuur in Aruba. Dit onderzoek werpt licht op de ontwikkelingen die Aruba gedurende een reeks van jaren heeft doorgemaakt, kwetsbare gebieden waar het gaat om integriteit en maatregelen die daarvoor zijn en worden genomen.

 

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.