Onderwijsrecht in meervoud

Over de afweging van individuele en collectieve rechten op onderwijs in een pluriforme samenleving

Pieter Huisman

Boek
Onderwijsrecht in meervoud
cover19-05-2011

ISBN 9789089745811

Druk 1 | Boom juridisch | 35 pagina's

Erasmus Law Lectures

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Recht algemeen

Van wie is de school? Wie is drager van de vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 Grondwet?

De ontwikkeling in het bestuur, de ‘governance’ van scholen, en wetswijzigingen ten aanzien van de positie van besturen, ouders en docenten in relatie tot hun grondwettelijke positie vormen het onderwerp van deze rede. Aan de hand van wetgeving, beleid, onderzoek en voorbeelden uit de jurisprudentie worden beknopt de huidige juridische machtsverhoudingen in het onderwijs geschetst. Het idee dat ouders mede actief vormgeven aan de vrijheid van onderwijs door het besturen van scholen en het stichten van nieuwe scholen, is door ontwikkelingen in wetgeving en praktijk, zoals de schaalvergroting, naar de achtergrond verdwenen. De wetgever probeert de posities van belanghebbenden te versterken door in te grijpen in de bestuurlijke vrijheden, zoals een fusietoets en het verscherpen van het toezicht. De rede werpt de vraag op of een grondrecht tot stichting feitelijk louter theoretisch mag zijn, of dat er toch een redelijke kans moet zijn om daadwerkelijk tot nieuwe vormen van onderwijs te komen, daarmee recht doend aan de uiteenlopende en pluriforme wensen en keuzes van ouders.

Geschetste ontwikkelingen geven de auteur aanleiding om het fundamentele punt voor te stellen het meervoudig dragerschap van de vrijheid van onderwijs, namelijk van bestuur, ouders en docenten, steviger te verankeren bij een toekomstige herziening van artikel 23 Grondwet. Met deze rede aanvaardde Pieter Huisman op 19 mei 2011 het ambt van bijzonder hoogleraar onderwijsrecht vanwege de Stichting bijzondere leerstoel onderwijsrecht op pluriforme grondslag aan de Erasmus School of Law Rotterdam.

De reeks Erasmus Law Lectures is een initiatief van de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam en bevat beknopte wetenschappelijke publicaties die vallen binnen de thema’s van de onderzoeksprogramma’s van de faculteit.

cover19-05-2011

ISBN 9789089745811

Druk 1 | Boom juridisch | 35 pagina's

Erasmus Law Lectures

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Recht algemeen

Van wie is de school? Wie is drager van de vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 Grondwet?

De ontwikkeling in het bestuur, de ‘governance’ van scholen, en wetswijzigingen ten aanzien van de positie van besturen, ouders en docenten in relatie tot hun grondwettelijke positie vormen het onderwerp van deze rede. Aan de hand van wetgeving, beleid, onderzoek en voorbeelden uit de jurisprudentie worden beknopt de huidige juridische machtsverhoudingen in het onderwijs geschetst. Het idee dat ouders mede actief vormgeven aan de vrijheid van onderwijs door het besturen van scholen en het stichten van nieuwe scholen, is door ontwikkelingen in wetgeving en praktijk, zoals de schaalvergroting, naar de achtergrond verdwenen. De wetgever probeert de posities van belanghebbenden te versterken door in te grijpen in de bestuurlijke vrijheden, zoals een fusietoets en het verscherpen van het toezicht. De rede werpt de vraag op of een grondrecht tot stichting feitelijk louter theoretisch mag zijn, of dat er toch een redelijke kans moet zijn om daadwerkelijk tot nieuwe vormen van onderwijs te komen, daarmee recht doend aan de uiteenlopende en pluriforme wensen en keuzes van ouders.

Geschetste ontwikkelingen geven de auteur aanleiding om het fundamentele punt voor te stellen het meervoudig dragerschap van de vrijheid van onderwijs, namelijk van bestuur, ouders en docenten, steviger te verankeren bij een toekomstige herziening van artikel 23 Grondwet. Met deze rede aanvaardde Pieter Huisman op 19 mei 2011 het ambt van bijzonder hoogleraar onderwijsrecht vanwege de Stichting bijzondere leerstoel onderwijsrecht op pluriforme grondslag aan de Erasmus School of Law Rotterdam.

De reeks Erasmus Law Lectures is een initiatief van de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam en bevat beknopte wetenschappelijke publicaties die vallen binnen de thema’s van de onderzoeksprogramma’s van de faculteit.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.