Het doel wel gesteld

Een praktijkonderzoek naar de toepassing van doelregelgeving

Willem Wiert Timmer

Boek
Het doel wel gesteld
cover08-12-2011

ISBN 9789089745927

Druk 1 | Boom juridisch | 359 pagina's

Centre for Law & Innovation

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Staatsrecht
Juridisch > Bestuursrecht

Doelregelgeving is een jong en intrigerend wetgevingsconcept. Daarin wordt aan burgers of bedrijven niet voorgeschreven wat zij moeten doen of nalaten, maar welk doel zij moeten bereiken. Doelregelgeving biedt onder omstandigheden voordelen voor overheid en maatschappij. Maar wat zijn die omstandigheden? Wanneer ‘werkt’ doelregelgeving en wanneer juist niet? Met de wens om theorie en praktijk van het regelgeven met elkaar in balans te brengen is Wim Timmer in zijn promotieonderzoek aan de hand van twee casusonderzoeken nagegaan hoe specifieke doelvoorschriften worden toegepast en beleefd. Het gaat daarbij om de beleving van degenen die aan de doelregelgeving uitvoering geven – de normadressaten –, maar ook om de beleving van de overheid, te weten het bestuur en de handhavende diensten. Kunnen en willen zij met doelregelgeving uit de voeten? Of zijn er in de praktijk obstakels? Dit laatste is zeker het geval. Zo blijkt het voor de overheid lastig om aan de normadressaten de vrijheid te gunnen om het doel op hun eigen wijze te bereiken en in te vullen. En de normadressaten beseffen onvoldoende wat de positie is die zij op grond van het wettelijke voorschrift hebben. Toch zijn er goede kansen voor doelregelgeving: die boodschap blijkt uit het onderzoek. Daarvoor is bovenal nodig dat alle betrokkenen met doelregelgeving overweg (willen) kunnen. Voor degenen die zich bezighouden met het opstellen van regels (ambtenaren, bestuurders, volksvertegenwoordigers) en voor degenen die de regels handhaven, is kennis van doelregelgeving en van de toepassingsmogelijkheden dan ook een must.

Centre for Law & Innovation
Het Centre for Law & Innovation wil door samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam een wetenschappelijk kenniscentrum zijn met een internationale standing. Het Centre for Law & Innovation beoogt kennis en capaciteit op het gebied van recht en innovatie te verbinden. Een inspirerend en vernieuwend programma van onderzoek en onderwijs op het gebied van recht en innovatie ligt daaraan ten grondslag. Het doel is om hoogwaardige kwaliteit te verkrijgen door multidisciplinaire samenwerking en door betrokkenheid vanuit de samenleving.

cover08-12-2011

ISBN 9789089745927

Druk 1 | Boom juridisch | 359 pagina's

Centre for Law & Innovation

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Staatsrecht
Juridisch > Bestuursrecht

Doelregelgeving is een jong en intrigerend wetgevingsconcept. Daarin wordt aan burgers of bedrijven niet voorgeschreven wat zij moeten doen of nalaten, maar welk doel zij moeten bereiken. Doelregelgeving biedt onder omstandigheden voordelen voor overheid en maatschappij. Maar wat zijn die omstandigheden? Wanneer ‘werkt’ doelregelgeving en wanneer juist niet? Met de wens om theorie en praktijk van het regelgeven met elkaar in balans te brengen is Wim Timmer in zijn promotieonderzoek aan de hand van twee casusonderzoeken nagegaan hoe specifieke doelvoorschriften worden toegepast en beleefd. Het gaat daarbij om de beleving van degenen die aan de doelregelgeving uitvoering geven – de normadressaten –, maar ook om de beleving van de overheid, te weten het bestuur en de handhavende diensten. Kunnen en willen zij met doelregelgeving uit de voeten? Of zijn er in de praktijk obstakels? Dit laatste is zeker het geval. Zo blijkt het voor de overheid lastig om aan de normadressaten de vrijheid te gunnen om het doel op hun eigen wijze te bereiken en in te vullen. En de normadressaten beseffen onvoldoende wat de positie is die zij op grond van het wettelijke voorschrift hebben. Toch zijn er goede kansen voor doelregelgeving: die boodschap blijkt uit het onderzoek. Daarvoor is bovenal nodig dat alle betrokkenen met doelregelgeving overweg (willen) kunnen. Voor degenen die zich bezighouden met het opstellen van regels (ambtenaren, bestuurders, volksvertegenwoordigers) en voor degenen die de regels handhaven, is kennis van doelregelgeving en van de toepassingsmogelijkheden dan ook een must.

Centre for Law & Innovation
Het Centre for Law & Innovation wil door samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam een wetenschappelijk kenniscentrum zijn met een internationale standing. Het Centre for Law & Innovation beoogt kennis en capaciteit op het gebied van recht en innovatie te verbinden. Een inspirerend en vernieuwend programma van onderzoek en onderwijs op het gebied van recht en innovatie ligt daaraan ten grondslag. Het doel is om hoogwaardige kwaliteit te verkrijgen door multidisciplinaire samenwerking en door betrokkenheid vanuit de samenleving.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.