Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht; een rechtsvergelijkend perspectief

Edwin Bleichrodt, P.A.M. Mevis, B.W.A. Volker

Boek
Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht; een rechtsvergelijkend perspectief
cover20-02-2012

ISBN 9789089746160

Druk 1 | Boom juridisch | 178 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Strafrecht

In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar wettelijke voorzieningen in vier Europese landen die ertoe strekken een snellere en effectievere reactie op een strafbaar feit mogelijk te maken en daarmee de slagvaardigheid van het strafrecht te vergroten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De inventarisatie betreft het recht van Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk en Noorwegen.

Het boek bevat in de eerste plaats een inventarisatie van vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende mogelijkheden gedurende het strafvorderlijk onderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op vrijheidsbeperkende strafrechtelijke sancties. Ten slotte wordt aandacht besteed aan mogelijkheden van snelrecht en vormen van dadelijke uitvoerbaarheid van beslissingen van de strafrechter. Daarnaast is bezien in hoeverre de bepalingen van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden (EVRM) en de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) aan de introductie van bepaalde modaliteiten of maatregelen uit de genoemde jurisdicties in de weg staan.

Het boek besluit met een slotbeschouwing. Daarin komen de bevindingen uit de voorafgaande hoofdstukken samen en komt de vraag aan de orde naar de inpasbaarheid van verschillende maatregelen ter versterking van de slagvaardigheid van het strafrecht in de Nederlandse rechtsorde.

cover20-02-2012

ISBN 9789089746160

Druk 1 | Boom juridisch | 178 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Strafrecht

In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar wettelijke voorzieningen in vier Europese landen die ertoe strekken een snellere en effectievere reactie op een strafbaar feit mogelijk te maken en daarmee de slagvaardigheid van het strafrecht te vergroten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De inventarisatie betreft het recht van Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk en Noorwegen.

Het boek bevat in de eerste plaats een inventarisatie van vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende mogelijkheden gedurende het strafvorderlijk onderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op vrijheidsbeperkende strafrechtelijke sancties. Ten slotte wordt aandacht besteed aan mogelijkheden van snelrecht en vormen van dadelijke uitvoerbaarheid van beslissingen van de strafrechter. Daarnaast is bezien in hoeverre de bepalingen van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden (EVRM) en de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) aan de introductie van bepaalde modaliteiten of maatregelen uit de genoemde jurisdicties in de weg staan.

Het boek besluit met een slotbeschouwing. Daarin komen de bevindingen uit de voorafgaande hoofdstukken samen en komt de vraag aan de orde naar de inpasbaarheid van verschillende maatregelen ter versterking van de slagvaardigheid van het strafrecht in de Nederlandse rechtsorde.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.