Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering?

Edward Brans, H.K. Gilissen, E. Kronemeijer, K. Mertens, Natasja Teesing

Boek
Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering?
cover22-03-2012

ISBN 9789089746375

Druk 1 | Boom juridisch | 231 pagina's

Vereniging voor Milieurecht

Natasja Teesing

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Omgevingsrecht

Op 30 november 2011 organiseerde de Vereniging voor Milieurecht een studiemiddag naar aanleiding van het preadvies van de werkgroep aansprakelijkheid voor de gevolgen van klimaatverandering.
De werkgroep bracht haar preadvies tot stand onder het voorzitterschap van mw. mr. dr. L.F. Wiggers-Rust (Gerechtshof Arnhem).
In deze bundel vindt u de bijdragen van de tien auteurs en een beredeneerd verslag van de discussie.

In de eerste bijdrage onderzoekt mr. C.A. Okkerse (lid van de werkgroep) of het volkenrecht aanknopingspunten biedt om één of meerdere staten aansprakelijk te stellen voor (potentiële) schadelijke effecten van zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering.
Mw. mr. drs. E. Kronemeijer (DAS rechtsbijstand) bespreekt de vraag wat de functies en doelen van het aansprakelijkheidsrecht kunnen zijn in verband met klimaatverandering.
Mw. mr. K. Mertens (Universiteit Hasselt) bestudeert de vraag of de overheid een fout dan wel een onrechtmatige gedraging kan begaan door wetgeving te maken die hetzij bijdraagt aan klimaatverandering hetzij die klimaatverandering niet voldoende mitigeert.
Mw. prof. mr. M.G.W.M. Peeters (Universiteit Maastricht) onderzoekt of de uitstoot van emissies, in het bijzonder door kolencentrales, ook indien deze zich ten volle houden aan de publiekrechtelijke regulering, onrechtmatig kan zijn en dus tot aansprakelijkheid kan leiden.
Mr. dr. E.H.P. Brans en mw. mr. K. Winterink (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn) bespreken de vraag wat van de overheid verwacht mag worden en of het wel, niet of onvoldoende nemen van maatregelen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken een aansprakelijkheidsrisico met zich brengt voor de overheid.
Mr. H.K. Gilissen en prof. mr. B. J. Schueler (Universiteit Utrecht) onderzoeken hoe het aansprakelijkheidsrecht de besluitvorming van de watersysteembeheerder inzake adaptatie aan klimaatverandering beïnvloedt.Mw. mr. M. A. Robesin (Stichting Natuur en Milieu) behandelt de vraag naar de causaliteitseisen die aan aansprakelijkheid voor schade door klimaatverandering worden gesteld.

Naast de bijdragen van werkgroepleden bevat deze bundel een beredeneerd verslag van het debat dat op 30 november 2011 over de (concept-)bijdragen heeft plaatsgevonden, mede aan de hand van referenties van prof. mr. P.A. Nollkaemper (Universiteit van Amsterdam), prof. mr. T. Barkhuysen (Stibbe en Universiteit Leiden), mr. dr. M.K.G. Tjepkema (Universiteit Leiden) en prof. mr. I. Giesen (Universiteit Utrecht).

cover22-03-2012

ISBN 9789089746375

Druk 1 | Boom juridisch | 231 pagina's

Vereniging voor Milieurecht

Natasja Teesing

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Omgevingsrecht

Op 30 november 2011 organiseerde de Vereniging voor Milieurecht een studiemiddag naar aanleiding van het preadvies van de werkgroep aansprakelijkheid voor de gevolgen van klimaatverandering.
De werkgroep bracht haar preadvies tot stand onder het voorzitterschap van mw. mr. dr. L.F. Wiggers-Rust (Gerechtshof Arnhem).
In deze bundel vindt u de bijdragen van de tien auteurs en een beredeneerd verslag van de discussie.

In de eerste bijdrage onderzoekt mr. C.A. Okkerse (lid van de werkgroep) of het volkenrecht aanknopingspunten biedt om één of meerdere staten aansprakelijk te stellen voor (potentiële) schadelijke effecten van zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering.
Mw. mr. drs. E. Kronemeijer (DAS rechtsbijstand) bespreekt de vraag wat de functies en doelen van het aansprakelijkheidsrecht kunnen zijn in verband met klimaatverandering.
Mw. mr. K. Mertens (Universiteit Hasselt) bestudeert de vraag of de overheid een fout dan wel een onrechtmatige gedraging kan begaan door wetgeving te maken die hetzij bijdraagt aan klimaatverandering hetzij die klimaatverandering niet voldoende mitigeert.
Mw. prof. mr. M.G.W.M. Peeters (Universiteit Maastricht) onderzoekt of de uitstoot van emissies, in het bijzonder door kolencentrales, ook indien deze zich ten volle houden aan de publiekrechtelijke regulering, onrechtmatig kan zijn en dus tot aansprakelijkheid kan leiden.
Mr. dr. E.H.P. Brans en mw. mr. K. Winterink (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn) bespreken de vraag wat van de overheid verwacht mag worden en of het wel, niet of onvoldoende nemen van maatregelen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken een aansprakelijkheidsrisico met zich brengt voor de overheid.
Mr. H.K. Gilissen en prof. mr. B. J. Schueler (Universiteit Utrecht) onderzoeken hoe het aansprakelijkheidsrecht de besluitvorming van de watersysteembeheerder inzake adaptatie aan klimaatverandering beïnvloedt.Mw. mr. M. A. Robesin (Stichting Natuur en Milieu) behandelt de vraag naar de causaliteitseisen die aan aansprakelijkheid voor schade door klimaatverandering worden gesteld.

Naast de bijdragen van werkgroepleden bevat deze bundel een beredeneerd verslag van het debat dat op 30 november 2011 over de (concept-)bijdragen heeft plaatsgevonden, mede aan de hand van referenties van prof. mr. P.A. Nollkaemper (Universiteit van Amsterdam), prof. mr. T. Barkhuysen (Stibbe en Universiteit Leiden), mr. dr. M.K.G. Tjepkema (Universiteit Leiden) en prof. mr. I. Giesen (Universiteit Utrecht).

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.