Effectgerichte normen in het omgevingsrecht

De betekenis van kwaliteitseisen, instandhoudingsdoelstellingen en emissieplafonds voor de bescherming van milieu, water en natuur

Chris Backes, Andrea Keessen, Marleen van Rijswick

Boek
Effectgerichte normen in het omgevingsrecht
cover11-06-2012

ISBN 9789089746559

Druk 1 | Boom juridisch | 249 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Omgevingsrecht

Het Europese milieurecht kent effectgerichte normstelling in verschillende soorten en maten. Deze normen beïnvloeden het recht en beleid in de lidstaten met betrekking tot bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de waterkwaliteit, Natura 2000 of emissieplafonds voor verschillende sectoren in sterke mate. Een eenduidig concept van de betekenis en rechtsgevolgen van Europese effectgerichte normstelling ligt daaraan echter niet ten grondslag. Vertegenwoordigen deze normen een na te streven ideaalbeeld op lange termijn of zijn het minimumnormen, waar op dit moment of in de nabije toekomst ten minste aan moet zijn voldaan? Zijn de normen rechtstreeks afgeleid uit natuurwetenschappelijke inzichten of zijn ze de uitkomst van een politieke afweging tussen gezondheidsbelangen en milieubelangen enerzijds en economische belangen anderzijds? Wat is het juridische karakter ervan, op welke wijze moet voldaan worden aan deze eisen en kan de burger daar in rechte aanspraak op maken, dan wel zich verzetten tegen maatregelen die hem of haar worden opgelegd om te voldoen aan milieukwaliteitseisen? Of is er wellicht geen algemeen antwoord op de bovenstaande vragen te geven en is met opzet en met goede redenen het karakter en de rechtsgevolgen van iedere milieukwaliteitseis weer verschillend, afhankelijk van de aard van het milieuvraagstuk waarop zij betrekking heeft?

Deze vragen stonden centraal in een gezamenlijk onderzoeksproject van de Universiteit Utrecht (Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid) en de Universiteit Maastricht. Dit rapport vat de resultaten samen van het onderzoek dat tussen 2007 en 2010 heeft plaatsgevonden. De uitkomsten zijn van belang voor de omgevingsrechtelijke praktijk, maar zeker ook voor de wetgever en voor de discussie over milieukwaliteitsnormen in Europa.

cover11-06-2012

ISBN 9789089746559

Druk 1 | Boom juridisch | 249 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Omgevingsrecht

Het Europese milieurecht kent effectgerichte normstelling in verschillende soorten en maten. Deze normen beïnvloeden het recht en beleid in de lidstaten met betrekking tot bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de waterkwaliteit, Natura 2000 of emissieplafonds voor verschillende sectoren in sterke mate. Een eenduidig concept van de betekenis en rechtsgevolgen van Europese effectgerichte normstelling ligt daaraan echter niet ten grondslag. Vertegenwoordigen deze normen een na te streven ideaalbeeld op lange termijn of zijn het minimumnormen, waar op dit moment of in de nabije toekomst ten minste aan moet zijn voldaan? Zijn de normen rechtstreeks afgeleid uit natuurwetenschappelijke inzichten of zijn ze de uitkomst van een politieke afweging tussen gezondheidsbelangen en milieubelangen enerzijds en economische belangen anderzijds? Wat is het juridische karakter ervan, op welke wijze moet voldaan worden aan deze eisen en kan de burger daar in rechte aanspraak op maken, dan wel zich verzetten tegen maatregelen die hem of haar worden opgelegd om te voldoen aan milieukwaliteitseisen? Of is er wellicht geen algemeen antwoord op de bovenstaande vragen te geven en is met opzet en met goede redenen het karakter en de rechtsgevolgen van iedere milieukwaliteitseis weer verschillend, afhankelijk van de aard van het milieuvraagstuk waarop zij betrekking heeft?

Deze vragen stonden centraal in een gezamenlijk onderzoeksproject van de Universiteit Utrecht (Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid) en de Universiteit Maastricht. Dit rapport vat de resultaten samen van het onderzoek dat tussen 2007 en 2010 heeft plaatsgevonden. De uitkomsten zijn van belang voor de omgevingsrechtelijke praktijk, maar zeker ook voor de wetgever en voor de discussie over milieukwaliteitsnormen in Europa.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.