Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief

P.A.M. Mevis, Joost Verbaan, Liselotte Postma

Boek
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
cover24-01-2013

ISBN 9789089747372

Druk 1 | Boom juridisch | 239 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Strafrecht

De betekening van gerechtelijke stukken in strafzaken is voor een slagvaardige strafrechtspleging bepaald van gewicht. Dit boek doet verslag van onderzoek naar de regelingen en modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief. In het kader van de mogelijke introductie in Nederland van andere dan bestaande vormen van betekening, is onderzocht op welke wijze gerechtelijke stukken in strafzaken in andere Europese landen kunnen worden betekend. Daarbij is meegenomen welke consequenties de daar bestaande modaliteiten van betekening van gerechtelijke stukken voor de afdoening van strafzaken heeft. Bovendien is geïnventariseerd in hoeverre deze voorzieningen, mede gelet op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden (EVRM) en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in de betreffende landen acceptabel en werkbaar zijn. Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en in opdracht van het WODC.

Het boek bevat een QuickScan van de wettelijke regelingen met betrekking tot de betekening van gerechtelijke stukken in strafzaken. Vervolgens wordt meer diepgaand ingegaan op de wettelijke regelingen van betekening van gerechtelijke stukken in strafzaken in de landen België, Duitsland, Engeland, Noorwegen en Zwitserland. Vervolgens zijn de regelingen in het licht van het EVRM en de rechtspraak van het EHRM in een Europese context beschouwd. Het boek besluit met een slotbeschouwing. Daarin worden de bevindingen uit de voorafgaande hoofdstukken samengebracht en komt de vraag naar de introductie en inpasbaarheid van nieuwe vormen van betekening van stukken in strafzaken in Nederland aan de orde.

cover24-01-2013

ISBN 9789089747372

Druk 1 | Boom juridisch | 239 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Strafrecht

De betekening van gerechtelijke stukken in strafzaken is voor een slagvaardige strafrechtspleging bepaald van gewicht. Dit boek doet verslag van onderzoek naar de regelingen en modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief. In het kader van de mogelijke introductie in Nederland van andere dan bestaande vormen van betekening, is onderzocht op welke wijze gerechtelijke stukken in strafzaken in andere Europese landen kunnen worden betekend. Daarbij is meegenomen welke consequenties de daar bestaande modaliteiten van betekening van gerechtelijke stukken voor de afdoening van strafzaken heeft. Bovendien is geïnventariseerd in hoeverre deze voorzieningen, mede gelet op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden (EVRM) en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in de betreffende landen acceptabel en werkbaar zijn. Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en in opdracht van het WODC.

Het boek bevat een QuickScan van de wettelijke regelingen met betrekking tot de betekening van gerechtelijke stukken in strafzaken. Vervolgens wordt meer diepgaand ingegaan op de wettelijke regelingen van betekening van gerechtelijke stukken in strafzaken in de landen België, Duitsland, Engeland, Noorwegen en Zwitserland. Vervolgens zijn de regelingen in het licht van het EVRM en de rechtspraak van het EHRM in een Europese context beschouwd. Het boek besluit met een slotbeschouwing. Daarin worden de bevindingen uit de voorafgaande hoofdstukken samengebracht en komt de vraag naar de introductie en inpasbaarheid van nieuwe vormen van betekening van stukken in strafzaken in Nederland aan de orde.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.