Bestuursrecht. Deel 1

Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving

Leo Damen

Boek
Bestuursrecht. Deel 1
cover16-12-2013

ISBN 9789089747402

Druk 4 | Boom juridisch | 826 pagina's

Boom Juridische studieboeken

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Bestuursrecht

Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1 (vierde druk (herzien) 2013), behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht, de verdeling van bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Het tweede deel, Bestuursrecht 2 (vijfde druk, augustus 2013), behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen zij een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht.

In deze vierde druk (herzien) van Bestuursrecht 1 zijn paragraaf 6.7 en hoofdstuk 10 helemaal nieuw en zijn zeer veel hoofdstukken ingrijpend bewerkt en vereenvoudigd. Jurisprudentie, literatuur en alle wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn verwerkt tot 1 juli 2013. Wetsvoorstellen tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht worden behandeld voor zover zij binnen afzienbare tijd geldend recht zullen worden.

Bestuursrecht is een actueel studieboek voor een nog steeds (student)vriendelijke prijs. Uit reacties van studenten blijkt dat vooral de goede leesbaarheid en toegankelijkheid van het boek zeer worden gewaardeerd; die blijven dus een belangrijk aandachtspunt.

cover16-12-2013

ISBN 9789089747402

Druk 4 | Boom juridisch | 826 pagina's

Boom Juridische studieboeken

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Bestuursrecht

Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1 (vierde druk (herzien) 2013), behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht, de verdeling van bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Het tweede deel, Bestuursrecht 2 (vijfde druk, augustus 2013), behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen zij een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht.

In deze vierde druk (herzien) van Bestuursrecht 1 zijn paragraaf 6.7 en hoofdstuk 10 helemaal nieuw en zijn zeer veel hoofdstukken ingrijpend bewerkt en vereenvoudigd. Jurisprudentie, literatuur en alle wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn verwerkt tot 1 juli 2013. Wetsvoorstellen tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht worden behandeld voor zover zij binnen afzienbare tijd geldend recht zullen worden.

Bestuursrecht is een actueel studieboek voor een nog steeds (student)vriendelijke prijs. Uit reacties van studenten blijkt dat vooral de goede leesbaarheid en toegankelijkheid van het boek zeer worden gewaardeerd; die blijven dus een belangrijk aandachtspunt.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.