De opname van het conflictenrecht in het Nederlandse BW

Een analyse van de gevolgen ervan voor de systematiek en de coherentie van het BW in zijn geheel

A.E. Oderkerk

Boek
De opname van het conflictenrecht in het Nederlandse BW
cover02-04-2013

ISBN 9789089747594

Druk 1 | Boom juridisch | 28 pagina's

Offerhauskring

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Internationaal Recht

Op 1 januari 2012 is Boek 10 BW in werking getreden. Daarmee is het grootste deel van het Nederlandse conflictenrecht thans in het BW opgenomen. In deze monografie, die een bewerking vormt van de door de auteur op 16 november 2010 gehouden lezing voor de ‘Studiekring Prof.mr. J. Offerhaus’, wordt geanalyseerd wat de gevolgen van de opname van het conflictenrecht in het Burgerlijk Wetboek zijn voor het BW in zijn geheel. Hiertoe wordt in de eerste plaats ingegaan op enkele belangrijke aspecten van Boek 10 BW zelf: de aard van de opgenomen regels, de algemene structuur van het boek en met name de wijze waarop in Boek 10 internationale en supranationale regels zijn ‘ingepast’. Vervolgens wordt onderzocht welke gevolgen deze aspecten hebben voor de systematiek en coherentie van het BW in zijn geheel. Het belangrijkste nadelige gevolg voor de coherentie van het BW in zijn geheel blijkt te worden veroorzaakt door een bepaalde strategie van ‘inpassing’ van Europees recht.

De Studiekring ‘prof. mr. J. Offerhaus’ is in 1962 opgericht ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. J. Offerhaus als hoogleraar handels- en faillissementsrecht en internationaal privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. De leden van de kring zijn niet alleen verbonden aan wetenschappelijke instituten, maar de kring is ook stevig geworteld in de rechtspraktijk. Het doel dat met de ‘Offerhauskring’ voor ogen staat, is het bevorderen van de rechtswetenschap en de onderlinge gedachtewisseling van haar leden op het terrein van het privaatrecht en het internationaal privaatrecht, als ook het publiceren over genoemde onderwerpen, in het bijzonder naar aanleiding van de in de Studiekring gehouden voordrachten en discussies.

cover02-04-2013

ISBN 9789089747594

Druk 1 | Boom juridisch | 28 pagina's

Offerhauskring

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Internationaal Recht

Op 1 januari 2012 is Boek 10 BW in werking getreden. Daarmee is het grootste deel van het Nederlandse conflictenrecht thans in het BW opgenomen. In deze monografie, die een bewerking vormt van de door de auteur op 16 november 2010 gehouden lezing voor de ‘Studiekring Prof.mr. J. Offerhaus’, wordt geanalyseerd wat de gevolgen van de opname van het conflictenrecht in het Burgerlijk Wetboek zijn voor het BW in zijn geheel. Hiertoe wordt in de eerste plaats ingegaan op enkele belangrijke aspecten van Boek 10 BW zelf: de aard van de opgenomen regels, de algemene structuur van het boek en met name de wijze waarop in Boek 10 internationale en supranationale regels zijn ‘ingepast’. Vervolgens wordt onderzocht welke gevolgen deze aspecten hebben voor de systematiek en coherentie van het BW in zijn geheel. Het belangrijkste nadelige gevolg voor de coherentie van het BW in zijn geheel blijkt te worden veroorzaakt door een bepaalde strategie van ‘inpassing’ van Europees recht.

De Studiekring ‘prof. mr. J. Offerhaus’ is in 1962 opgericht ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. J. Offerhaus als hoogleraar handels- en faillissementsrecht en internationaal privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. De leden van de kring zijn niet alleen verbonden aan wetenschappelijke instituten, maar de kring is ook stevig geworteld in de rechtspraktijk. Het doel dat met de ‘Offerhauskring’ voor ogen staat, is het bevorderen van de rechtswetenschap en de onderlinge gedachtewisseling van haar leden op het terrein van het privaatrecht en het internationaal privaatrecht, als ook het publiceren over genoemde onderwerpen, in het bijzonder naar aanleiding van de in de Studiekring gehouden voordrachten en discussies.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.