Opstellen over de historische ontwikkeling van het arbeidsrecht (Bakels)

Corjo Jansen, Cees Loonstra

Boek
Opstellen over de historische ontwikkeling van het arbeidsrecht (Bakels)
cover24-07-2013

ISBN 9789089747778

Druk 1 | Boom juridisch | 285 pagina's

Bakelsinstituut

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Arbeidsrecht

Dit boek bevat zestien opstellen die de auteurs de afgelopen vijfentwintig jaar op het terrein van de Nederlandse arbeidsrechtgeschiedenis hebben geschreven. Het arbeidsrecht kent een rijk verleden, vol met thema’s waarvan de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie tot op heden nog onvoldoende is onderkend of belicht, vol met rechtsgeleerde schrijvers wier bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied nagenoeg vergeten is of onvoldoende ingezien. De opstellen in dit boek vullen deze leemten (deels) op.
Aan de orde komen relatief onbekende onderwerpen als de tijdschriften die hun stempel op de ontwikkeling van het arbeidsrecht hebben gedrukt (het Sociaal Weekblad en de RBA), de inhoud van de cao’s in het interbellum, het ‘arbeidsrechtelijke’ onderwijs dat vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw aan de universiteiten werd verzorgd, de invloed van het Romeinse recht op het moderne arbeidsovereenkomstenrecht, de rol van de kantonrechter die sedert lang bevoegd is (onder meer) geschillen op het terrein van het arbeidsrecht te beslechten.
De invloed van rechtsgeleerde auteurs op de ontwikkeling van het vakgebied blijkt enerzijds uit opstellen waarin enkele coryfeeën (H.L. Drucker, E.M. Meijers, M.G. Levenbach) worden geportretteerd en anderzijds uit het hele boek waarin de auteurs bewust op inmiddels vergeten personen wijzen die ieder op zichzelf via hun publicaties een schakeltje zijn geweest in de lange keten die heeft geleid tot het arbeidsrecht anno 2013.

cover24-07-2013

ISBN 9789089747778

Druk 1 | Boom juridisch | 285 pagina's

Bakelsinstituut

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Arbeidsrecht

Dit boek bevat zestien opstellen die de auteurs de afgelopen vijfentwintig jaar op het terrein van de Nederlandse arbeidsrechtgeschiedenis hebben geschreven. Het arbeidsrecht kent een rijk verleden, vol met thema’s waarvan de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie tot op heden nog onvoldoende is onderkend of belicht, vol met rechtsgeleerde schrijvers wier bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied nagenoeg vergeten is of onvoldoende ingezien. De opstellen in dit boek vullen deze leemten (deels) op.
Aan de orde komen relatief onbekende onderwerpen als de tijdschriften die hun stempel op de ontwikkeling van het arbeidsrecht hebben gedrukt (het Sociaal Weekblad en de RBA), de inhoud van de cao’s in het interbellum, het ‘arbeidsrechtelijke’ onderwijs dat vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw aan de universiteiten werd verzorgd, de invloed van het Romeinse recht op het moderne arbeidsovereenkomstenrecht, de rol van de kantonrechter die sedert lang bevoegd is (onder meer) geschillen op het terrein van het arbeidsrecht te beslechten.
De invloed van rechtsgeleerde auteurs op de ontwikkeling van het vakgebied blijkt enerzijds uit opstellen waarin enkele coryfeeën (H.L. Drucker, E.M. Meijers, M.G. Levenbach) worden geportretteerd en anderzijds uit het hele boek waarin de auteurs bewust op inmiddels vergeten personen wijzen die ieder op zichzelf via hun publicaties een schakeltje zijn geweest in de lange keten die heeft geleid tot het arbeidsrecht anno 2013.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.