De waarde van smartengeld

Fokko Oldenhuis, H. Vorsselman

Boek
De waarde van smartengeld
cover30-07-2013

ISBN 9789089747983

Druk 1 | Boom juridisch | 131 pagina's

Fokko Oldenhuis, H. Vorsselman

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Aansprakelijkheidsrecht

De Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen organiseerde op 8 oktober 2012 voor de zesde maal het Gronings Letselschadecongres. Dit jaar werd het een succesvolle coproductie met het jubilerende juridische vakblad Verkeersrecht dat op 1 januari 2013 zestig jaar bestond. Vijf zeer ervaren sprekers en een panel van vier professionals uit de praktijk bogen zich over het thema van het congres: 'De Waarde van Smartengeld'.

Prof. mr. N. Frenk beet het spits af met enkele inleidende observaties. Hij vroeg met name aandacht voor de stagnerende smartengeldbedragen in Nederland. Vervolgens nam prof. mr. C.C. van Dam de toehoorders mee de grens over. Hij stond – aan de hand van een korte rechtsvergelijking – stil bij twee actuele 'smartengeldvragen': de vraag hoe de stagnatie in de hoogte van het smartengeld doorbroken kan worden en de vraag hoe het smartengeld op meer consistente en transparante wijze kan worden begroot. Prof. mr. A.J. Verheij brak in zijn bijdrage een lans voor een andere benadering van het leerstuk smartengeld. Een meer rights-based benadering in plaats van de thans veelal geldende damage-based benadering.

In het middagdeel was het woord traditioneel aan de rechter. Prof. mr. G. de Groot belichtte het thema vanuit het perspectief van de feitenrechter en Hoge Raad. Advocaat mr. Chr. H. van Dijk sloot de lezingen af met een bespreking van de rol van de belangenbehartiger en verzekeraar in de discussie over de hoogte en vaststelling van het smartengeld. De dag werd afgesloten met een discussiepanel. Het onderwerp van de dag werd bediscussieerd door mr. F.Th. Kremer (directeur stichting PIV), mr. G.M. van Wassenaer (advocaat bij Beer advocaten) en mr. A.H. Sas (beleidsmedewerker juridische zaken Slachtofferhulp Nederland). Het panel werd voorgezeten door mr. J. Sap (vicepresident van de Rechtbank Midden-Nederland).

De kern van deze bundel vormt een weerslag van de vijf gehouden referaten, uiteraard in geactualiseerde vorm. Panelleden Van Wassenaer en Sas hebben tevens een bijdrage geleverd. Een drietal congresgangers, EUR-masterstudenten E. Dekker, P.F. Slob en Y. Slob, zorgt voorts voor verdere verbreding. Zij belichten het smartengeld vanuit rechts- en gezondheidseconomisch perspectief. Prof. mr. S.D. Lindenbergh, zeer vertrouwd met het thema smartengeld, verzorgde ditmaal op treffende wijze de uitleiding van de bundel.

cover30-07-2013

ISBN 9789089747983

Druk 1 | Boom juridisch | 131 pagina's

Fokko Oldenhuis, H. Vorsselman

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Aansprakelijkheidsrecht

De Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen organiseerde op 8 oktober 2012 voor de zesde maal het Gronings Letselschadecongres. Dit jaar werd het een succesvolle coproductie met het jubilerende juridische vakblad Verkeersrecht dat op 1 januari 2013 zestig jaar bestond. Vijf zeer ervaren sprekers en een panel van vier professionals uit de praktijk bogen zich over het thema van het congres: 'De Waarde van Smartengeld'.

Prof. mr. N. Frenk beet het spits af met enkele inleidende observaties. Hij vroeg met name aandacht voor de stagnerende smartengeldbedragen in Nederland. Vervolgens nam prof. mr. C.C. van Dam de toehoorders mee de grens over. Hij stond – aan de hand van een korte rechtsvergelijking – stil bij twee actuele 'smartengeldvragen': de vraag hoe de stagnatie in de hoogte van het smartengeld doorbroken kan worden en de vraag hoe het smartengeld op meer consistente en transparante wijze kan worden begroot. Prof. mr. A.J. Verheij brak in zijn bijdrage een lans voor een andere benadering van het leerstuk smartengeld. Een meer rights-based benadering in plaats van de thans veelal geldende damage-based benadering.

In het middagdeel was het woord traditioneel aan de rechter. Prof. mr. G. de Groot belichtte het thema vanuit het perspectief van de feitenrechter en Hoge Raad. Advocaat mr. Chr. H. van Dijk sloot de lezingen af met een bespreking van de rol van de belangenbehartiger en verzekeraar in de discussie over de hoogte en vaststelling van het smartengeld. De dag werd afgesloten met een discussiepanel. Het onderwerp van de dag werd bediscussieerd door mr. F.Th. Kremer (directeur stichting PIV), mr. G.M. van Wassenaer (advocaat bij Beer advocaten) en mr. A.H. Sas (beleidsmedewerker juridische zaken Slachtofferhulp Nederland). Het panel werd voorgezeten door mr. J. Sap (vicepresident van de Rechtbank Midden-Nederland).

De kern van deze bundel vormt een weerslag van de vijf gehouden referaten, uiteraard in geactualiseerde vorm. Panelleden Van Wassenaer en Sas hebben tevens een bijdrage geleverd. Een drietal congresgangers, EUR-masterstudenten E. Dekker, P.F. Slob en Y. Slob, zorgt voorts voor verdere verbreding. Zij belichten het smartengeld vanuit rechts- en gezondheidseconomisch perspectief. Prof. mr. S.D. Lindenbergh, zeer vertrouwd met het thema smartengeld, verzorgde ditmaal op treffende wijze de uitleiding van de bundel.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.