Bestuursrecht. Deel 2

Rechtsbescherming tegen de overheid

Leo Damen, Herman Broring, Kars de Graaf, Bert Marseille, H.B. Winter

Boek
Bestuursrecht. Deel 2
cover14-08-2013

ISBN 9789089748140

Druk 5 | Boom juridisch | 538 pagina's

Boom Juridische studieboeken

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Staatsrecht
Juridisch > Bestuursrecht

Het boek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Het eerste deel, Bestuursrecht 1, waarvan in 2013 een vierde druk is verschenen, behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder die van de Algemene wet bestuursrecht, en de verdeling van bevoegdheden, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Dit tweede deel, Bestuursrecht 2, behandelt het systeem van de rechtsbescherming tegen de overheid in het algemeen, en tegen het bestuur in het bijzonder, en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt. Tezamen vormen zij een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht.

De veelomvattende wet ‘Aanpassing bestuursprocesrecht’ is op 1 januari 2013 in werking getreden. De wet ‘Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten’ is op 1 juli 2013 gedeeltelijk in werking getreden, met in titel 8.4, Schadevergoeding, de nieuwe rechtsmachtverdeling inzake schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de zelfstandige verzoekschriftprocedure. Verder is veel nieuwe jurisprudentie verschenen, vooral over de rechterlijke toetsing, evenals veel literatuur. Met de verwerking hiervan is Bestuursrecht 2 geheel geactualiseerd tot 15 juni 2013.

Bestuursrecht is een actueel studieboek voor een nog steeds (student) vriendelijke prijs.

cover14-08-2013

ISBN 9789089748140

Druk 5 | Boom juridisch | 538 pagina's

Boom Juridische studieboeken

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Staatsrecht
Juridisch > Bestuursrecht

Het boek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Het eerste deel, Bestuursrecht 1, waarvan in 2013 een vierde druk is verschenen, behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder die van de Algemene wet bestuursrecht, en de verdeling van bevoegdheden, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Dit tweede deel, Bestuursrecht 2, behandelt het systeem van de rechtsbescherming tegen de overheid in het algemeen, en tegen het bestuur in het bijzonder, en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt. Tezamen vormen zij een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht.

De veelomvattende wet ‘Aanpassing bestuursprocesrecht’ is op 1 januari 2013 in werking getreden. De wet ‘Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten’ is op 1 juli 2013 gedeeltelijk in werking getreden, met in titel 8.4, Schadevergoeding, de nieuwe rechtsmachtverdeling inzake schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de zelfstandige verzoekschriftprocedure. Verder is veel nieuwe jurisprudentie verschenen, vooral over de rechterlijke toetsing, evenals veel literatuur. Met de verwerking hiervan is Bestuursrecht 2 geheel geactualiseerd tot 15 juni 2013.

Bestuursrecht is een actueel studieboek voor een nog steeds (student) vriendelijke prijs.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.