Wetgeving sociaal recht 2013/2014

Guus Heerma van Voss

Boek
Wetgeving sociaal recht 2013/2014
cover23-08-2013

ISBN 9789089748201

Druk 1 | Boom juridisch | 975 pagina's

Boom Juridische wettenbundels

Guus Heerma van Voss

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Arbeidsrecht

Editie 2014/2015 verschijnt eind augustus 2014. Klik hier voor meer informatie. 

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Dit rechtsgebied is in Nederland verspreid over vele wetten en andere documenten. Daarom is het dikwijls lastig de relevante rechtsbronnen snel te vinden. In deze bundel vindt u een selectie van de meest gebruikte regelingen ten behoeve van het onderwijs en de rechtspraktijk. De behandelde onderwerpen zijn:

• Arbeidsovereenkomst algemeen
• Ontslag
• Opdracht en aanneming van werk
• Procesrecht, faillissement en internationaal privaatrecht
• Arbeidsmarkt
• Arbeidsomstandigheden
• Gelijke behandeling en grondrechten
• Cao-recht
• Medezeggenschapsrecht
• Werkloosheidsrecht
• Arbeidsongeschiktheidsrecht
• Overige sociale zekerheidsrecht
• Verdragen en grondwet

Per onderwerp worden verschillende regelingen gebundeld. In de eerste plaats zijn dat wetteksten zoals de bepalingen over onder meer de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet op de ondernemingsraden, de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De bundel beperkt zich echter niet tot circa 55 wetteksten, maar bevat ook andere documenten die voor het sociaal recht van belang zijn, maar vaak niet zo makkelijk zijn te vinden. Dit betreft bijvoorbeeld de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters voor ontbindingsvergoedingen, het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, beleidsregels inzake sollicitatieplicht en Europese richtlijnen. Daarnaast zijn ook de belangrijkste verdragsbepalingen op het gebied van de sociale mensenrechten en het Europees sociaal recht opgenomen. In totaal zijn in deze bundel 79 regelingen te vinden.

cover23-08-2013

ISBN 9789089748201

Druk 1 | Boom juridisch | 975 pagina's

Boom Juridische wettenbundels

Guus Heerma van Voss

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Arbeidsrecht

Editie 2014/2015 verschijnt eind augustus 2014. Klik hier voor meer informatie. 

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Dit rechtsgebied is in Nederland verspreid over vele wetten en andere documenten. Daarom is het dikwijls lastig de relevante rechtsbronnen snel te vinden. In deze bundel vindt u een selectie van de meest gebruikte regelingen ten behoeve van het onderwijs en de rechtspraktijk. De behandelde onderwerpen zijn:

• Arbeidsovereenkomst algemeen
• Ontslag
• Opdracht en aanneming van werk
• Procesrecht, faillissement en internationaal privaatrecht
• Arbeidsmarkt
• Arbeidsomstandigheden
• Gelijke behandeling en grondrechten
• Cao-recht
• Medezeggenschapsrecht
• Werkloosheidsrecht
• Arbeidsongeschiktheidsrecht
• Overige sociale zekerheidsrecht
• Verdragen en grondwet

Per onderwerp worden verschillende regelingen gebundeld. In de eerste plaats zijn dat wetteksten zoals de bepalingen over onder meer de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet op de ondernemingsraden, de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De bundel beperkt zich echter niet tot circa 55 wetteksten, maar bevat ook andere documenten die voor het sociaal recht van belang zijn, maar vaak niet zo makkelijk zijn te vinden. Dit betreft bijvoorbeeld de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters voor ontbindingsvergoedingen, het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, beleidsregels inzake sollicitatieplicht en Europese richtlijnen. Daarnaast zijn ook de belangrijkste verdragsbepalingen op het gebied van de sociale mensenrechten en het Europees sociaal recht opgenomen. In totaal zijn in deze bundel 79 regelingen te vinden.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.