Ambtshalve toetsing: gerechtvaardigde uitzondering of uitgeholde regel?

Een rechtsgeleerd onderzoek naar de legitimering van het verbod van ambtshalve toetsing door de bestuursrechter van besluiten aan materieel recht

Marc Harmsen

Boek
Ambtshalve toetsing: gerechtvaardigde uitzondering of uitgeholde regel?
cover25-10-2013

ISBN 9789089748492

Druk 1 | Boom juridisch | 348 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Staatsrecht
Juridisch > Bestuursrecht

Uit de wetsgeschiedenis op de Awb valt af te leiden dat de wetgever de omvang van het geding onder de Awb principieel heeft willen wijzigen. Volgens de wetgever bepalen partijen over welke geschilpunten de bestuursrechter zich dient uit te laten. Ambtshalve toetsing door de bestuursrechter dient uitzondering te zijn, namelijk in het geval van voorschriften van openbare orde. Een en ander brengt mee dat de bestuursrechter niet gehouden is om besluiten ambtshalve aan regels van materieel bestuursrecht te toetsen. Vanwege het overwegend dwingende rechtskarakter van het materiële bestuursrecht is dit echter niet vanzelfsprekend. In de wetsgeschiedenis, rechtspraak en literatuur zijn uiteenlopende argumenten genoemd, die een verbod van ambtshalve toetsing zouden kunnen rechtvaardigen. Het gaat om argumenten die zijn terug te voeren op de idee van de wederkerige rechtsbetrekking, rechtszekerheid en een aantal beginselen van procesrecht. Onderzocht is of en zo ja in hoeverre deze argumenten het huidige overwegende verbod van ambtshalve toetsing kunnen rechtvaardigen.

cover25-10-2013

ISBN 9789089748492

Druk 1 | Boom juridisch | 348 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Staatsrecht
Juridisch > Bestuursrecht

Uit de wetsgeschiedenis op de Awb valt af te leiden dat de wetgever de omvang van het geding onder de Awb principieel heeft willen wijzigen. Volgens de wetgever bepalen partijen over welke geschilpunten de bestuursrechter zich dient uit te laten. Ambtshalve toetsing door de bestuursrechter dient uitzondering te zijn, namelijk in het geval van voorschriften van openbare orde. Een en ander brengt mee dat de bestuursrechter niet gehouden is om besluiten ambtshalve aan regels van materieel bestuursrecht te toetsen. Vanwege het overwegend dwingende rechtskarakter van het materiële bestuursrecht is dit echter niet vanzelfsprekend. In de wetsgeschiedenis, rechtspraak en literatuur zijn uiteenlopende argumenten genoemd, die een verbod van ambtshalve toetsing zouden kunnen rechtvaardigen. Het gaat om argumenten die zijn terug te voeren op de idee van de wederkerige rechtsbetrekking, rechtszekerheid en een aantal beginselen van procesrecht. Onderzocht is of en zo ja in hoeverre deze argumenten het huidige overwegende verbod van ambtshalve toetsing kunnen rechtvaardigen.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.