De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht

Rogier Duk

Boek
De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht
cover25-11-2013

ISBN 9789089748607

Druk 1 | Boom juridisch | 259 pagina's

Bakelsinstituut

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Arbeidsrecht

Voor het individuele arbeidsovereenkomstenrecht is de rechtspraak van de Hoge Raad van belang. Ook in de afgelopen jaren zijn er veel standaardarresten op dat gebied gewezen. Deze dissertatie neemt als vertrekpunt de kronieken van die rechtspraak zoals die over de periode vanaf begin 1997 in eerst het Sociaal Maandblad Arbeid (SMA) en vervolgens vanaf 2009 in het Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA) zijn gepubliceerd.

Het thema van het onderzoek is hoe, blijkens de besproken arresten, de Hoge Raad in arbeidszaken het recht ‘vindt’. Dat thema wordt, na een korte inleiding in het eerste hoofdstuk, in het tweede hoofdstuk geplaatst tegen de achtergrond van theorieën over rechtsvinding in het algemeen, in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, en die over de rechtsvinding in het arbeidsrecht van auteurs als Koopmans en Rood.

Pièce de résistance vormt het derde hoofdstuk, waarin wordt onderzocht welke belangrijke uitspraken de Hoge Raad in de beschouwde periode van in totaal zestien jaar heeft gedaan, van welke rechtspolitieke ontwikkelingen uit die uitspraken blijkt en hoe die uitspraken zich tot eerdere cassatierechtspraak en tot elkaar verhouden.

In het vierde hoofdstuk wordt bezien hoe de arresten van de Hoge Raad wat hun motivering betreft zijn opgezet en in hoeverre daarin typisch arbeidsrechtelijke motieven, zoals ongelijkheidscompensatie, een (grotere of kleinere) rol spelen. Na te hebben vastgesteld dat de Hoge Raad kiest voor een argumentatie waarin die motieven niet steeds op de voorgrond treden, wordt tot slot de ontkennend beantwoorde vraag gesteld of daarin wijziging zou moeten komen.

cover25-11-2013

ISBN 9789089748607

Druk 1 | Boom juridisch | 259 pagina's

Bakelsinstituut

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Arbeidsrecht

Voor het individuele arbeidsovereenkomstenrecht is de rechtspraak van de Hoge Raad van belang. Ook in de afgelopen jaren zijn er veel standaardarresten op dat gebied gewezen. Deze dissertatie neemt als vertrekpunt de kronieken van die rechtspraak zoals die over de periode vanaf begin 1997 in eerst het Sociaal Maandblad Arbeid (SMA) en vervolgens vanaf 2009 in het Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA) zijn gepubliceerd.

Het thema van het onderzoek is hoe, blijkens de besproken arresten, de Hoge Raad in arbeidszaken het recht ‘vindt’. Dat thema wordt, na een korte inleiding in het eerste hoofdstuk, in het tweede hoofdstuk geplaatst tegen de achtergrond van theorieën over rechtsvinding in het algemeen, in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, en die over de rechtsvinding in het arbeidsrecht van auteurs als Koopmans en Rood.

Pièce de résistance vormt het derde hoofdstuk, waarin wordt onderzocht welke belangrijke uitspraken de Hoge Raad in de beschouwde periode van in totaal zestien jaar heeft gedaan, van welke rechtspolitieke ontwikkelingen uit die uitspraken blijkt en hoe die uitspraken zich tot eerdere cassatierechtspraak en tot elkaar verhouden.

In het vierde hoofdstuk wordt bezien hoe de arresten van de Hoge Raad wat hun motivering betreft zijn opgezet en in hoeverre daarin typisch arbeidsrechtelijke motieven, zoals ongelijkheidscompensatie, een (grotere of kleinere) rol spelen. Na te hebben vastgesteld dat de Hoge Raad kiest voor een argumentatie waarin die motieven niet steeds op de voorgrond treden, wordt tot slot de ontkennend beantwoorde vraag gesteld of daarin wijziging zou moeten komen.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.