Wetgeving staats- en bestuursrecht voor Sint Maarten

Arjen van Rijn, Lodewijk Rogier

Boek
Wetgeving staats- en bestuursrecht voor Sint Maarten
cover07-01-2014

ISBN 9789089748683

Druk 1 | Boom juridisch | 447 pagina's

Boom Juridische wettenbundels

Arjen Rijn, Lodewijk Rogier

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Staatsrecht
Juridisch > Bestuursrecht

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 10 oktober 2010 uit de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De voormalige Nederlands-Antilliaanse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken nu onder de noemer Caribisch Nederland deel uit van het Nederlandse staatsbestel. De nieuwe staatkundige situatie heeft grote gevolgen gehad op tal van terreinen, ook voor de wetgeving. In plaats van drie wetgevingsstelsels kennen we er binnen het Koninkrijk tegenwoordig vijf: voor elk van de landen en daarnaast een apart regime voor de drie eilanden die samen Caribisch Nederland vormen. Het is er niet gemakkelijker op geworden om de weg in en tussen al die verschillende stelsels te vinden. De behoefte aan overzicht en ordening is groot.

Deze bundel wil daaraan bijdragen door middel van een duidelijke focus. Zij bevat de belangrijkste regelingen op het terrein van het staats- en bestuursrecht alleen van het land Sint Maarten. Deels gaat het daarbij om koninkrijksrecht en (samenwerkings)regelingen die op koninkrijksniveau zijn vastgesteld, namelijk voor zover deze deel uitmaken van de rechtsorde van Sint Maarten. Daarnaast zijn de constitutionele basisregelingen opgenomen van de entiteiten die samen met Sint Maarten het Koninkrijk vormen. Kennis hiervan is onontbeerlijk voor een goed begrip van het Sint-Maartense staats- en bestuursrecht en de plaats van Sint Maarten binnen het Koninkrijk als geheel. De verschillende rechtsordes binnen het Koninkrijk zijn nu eenmaal onderling sterk verweven. Bij de Sint-Maartense wetgeving in engere zin ligt de nadruk op de (organieke) wetgeving die de samenstelling, taken en bevoegdheden van de ambten inclusief de rechtspraak regelt, alsmede de uitoefening van bevoegdheden op belangrijke beleidsterreinen als financiën en toelating en uitzetting.

cover07-01-2014

ISBN 9789089748683

Druk 1 | Boom juridisch | 447 pagina's

Boom Juridische wettenbundels

Arjen Rijn, Lodewijk Rogier

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Staatsrecht
Juridisch > Bestuursrecht

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 10 oktober 2010 uit de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De voormalige Nederlands-Antilliaanse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken nu onder de noemer Caribisch Nederland deel uit van het Nederlandse staatsbestel. De nieuwe staatkundige situatie heeft grote gevolgen gehad op tal van terreinen, ook voor de wetgeving. In plaats van drie wetgevingsstelsels kennen we er binnen het Koninkrijk tegenwoordig vijf: voor elk van de landen en daarnaast een apart regime voor de drie eilanden die samen Caribisch Nederland vormen. Het is er niet gemakkelijker op geworden om de weg in en tussen al die verschillende stelsels te vinden. De behoefte aan overzicht en ordening is groot.

Deze bundel wil daaraan bijdragen door middel van een duidelijke focus. Zij bevat de belangrijkste regelingen op het terrein van het staats- en bestuursrecht alleen van het land Sint Maarten. Deels gaat het daarbij om koninkrijksrecht en (samenwerkings)regelingen die op koninkrijksniveau zijn vastgesteld, namelijk voor zover deze deel uitmaken van de rechtsorde van Sint Maarten. Daarnaast zijn de constitutionele basisregelingen opgenomen van de entiteiten die samen met Sint Maarten het Koninkrijk vormen. Kennis hiervan is onontbeerlijk voor een goed begrip van het Sint-Maartense staats- en bestuursrecht en de plaats van Sint Maarten binnen het Koninkrijk als geheel. De verschillende rechtsordes binnen het Koninkrijk zijn nu eenmaal onderling sterk verweven. Bij de Sint-Maartense wetgeving in engere zin ligt de nadruk op de (organieke) wetgeving die de samenstelling, taken en bevoegdheden van de ambten inclusief de rechtspraak regelt, alsmede de uitoefening van bevoegdheden op belangrijke beleidsterreinen als financiën en toelating en uitzetting.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.