De autonomie van de alchemist

Een beginsel van burgerlijk recht in het bankwezen

Matthias Haentjens

Boek
De autonomie van de alchemist
cover19-05-2014

ISBN 9789089749215

Druk 1 | Boom juridisch | 40 pagina's

The Hazelhoff Financial Law Series

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Financieel recht
Juridisch > Insolventierecht

Sinds het losbarsten van de financiële crisis hebben nationale en internationale regelgevers een enorme hoeveelheid maatregelen voorgesteld om deze crisis te beheersen en toekomstige rampen te voorkomen. Deze maatregelen staan ten dienste van het algemeen belang. Vaak beperken zij echter ook de vrijheid van bankiers en hun wederpartijen. Aldus komt een fundamenteel beginsel van burgerlijk recht in het gedrang.

In deze oratie, uitgesproken op 27 september 2013 in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, laat Haentjens zien hoe de wetgever de afweging zou moeten maken tussen algemeen belang en privaatrechtelijke autonomie. Haentjens past zijn afwegingsmodel toe op twee voorbeelden van recente, Europese crisiswetgeving. Hij behandelt de gedwongen afschrijving van vorderingen op een bank (bail-in) en de beperking van de vrijheid van partijen bij financiëlezekerheidsovereenkomsten (shadow banking). Ook behandelt hij een ouder voorbeeld, waarbij de autonomie juist meer zou worden gefaciliteerd: de introductie van een goederenrechtelijke rechtskeuzemogelijkheid in het Haags Effectenverdrag. Van deze drie voorstellen laat hij steeds zien hoe ze zijn in te passen in het Nederlandse (privaat)recht.

cover19-05-2014

ISBN 9789089749215

Druk 1 | Boom juridisch | 40 pagina's

The Hazelhoff Financial Law Series

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Financieel recht
Juridisch > Insolventierecht

Sinds het losbarsten van de financiële crisis hebben nationale en internationale regelgevers een enorme hoeveelheid maatregelen voorgesteld om deze crisis te beheersen en toekomstige rampen te voorkomen. Deze maatregelen staan ten dienste van het algemeen belang. Vaak beperken zij echter ook de vrijheid van bankiers en hun wederpartijen. Aldus komt een fundamenteel beginsel van burgerlijk recht in het gedrang.

In deze oratie, uitgesproken op 27 september 2013 in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, laat Haentjens zien hoe de wetgever de afweging zou moeten maken tussen algemeen belang en privaatrechtelijke autonomie. Haentjens past zijn afwegingsmodel toe op twee voorbeelden van recente, Europese crisiswetgeving. Hij behandelt de gedwongen afschrijving van vorderingen op een bank (bail-in) en de beperking van de vrijheid van partijen bij financiëlezekerheidsovereenkomsten (shadow banking). Ook behandelt hij een ouder voorbeeld, waarbij de autonomie juist meer zou worden gefaciliteerd: de introductie van een goederenrechtelijke rechtskeuzemogelijkheid in het Haags Effectenverdrag. Van deze drie voorstellen laat hij steeds zien hoe ze zijn in te passen in het Nederlandse (privaat)recht.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.