Recht in geding

Marc Groenhuijsen, Ewoud Hondius, Arend Soeteman

Boek
Recht in geding
cover03-07-2014

ISBN 9789089749253

Druk 1 | Boom juridisch | 296 pagina's

Marc Groenhuijsen, Ewoud Hondius, Arend Soeteman

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Metajuridica

In de periode 2011 – 2013 organiseerde de sectie rechtsgeleerdheid van de afdeling letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een reeks voordrachten. Doel hiervan was inzichten vanuit de rechtsgeleerdheid te plaatsen naast die uit andere, verwante onderzoeksvelden. Deze bundel bevat de tekst van de voordrachten.

De bundel opent met een tweetal bijdragen – van Carla Sieburgh en Janneke Gerards – over beginselen en rechten van de mens. Corien Prins wijst op veranderingen in de privacymentaliteit. Feer Verkade ziet de twintigste eeuw als de hoogtijdagen van het auteursrecht, althans voor Europa. Johan van Benthem stelt dat logica en recht gemeenschappelijke interesses en wellicht zelfs gezamenlijke wortels hebben. Arend Soeteman onderzoekt of er zoiets als een rechtsgeleerde waarheid bestaat. Mark Bovens schetst de onrust in het juridisch arbeidsveld en de reactie daarop van de juristen. Ernst Hirsch Ballin demonstreert een paradigmaverandering in het bestuursrecht.

Volgens Herman van Gunsteren schetste Plato al hoe democratie tot tirannie kan leiden. Pauline Westerman vraagt onze aandacht voor doelregelgeving. Willem Frijhoff schrijft onder andere over de omgang van het recht met magie en toverij.

Hoort de Mona Lisa thuis in het Louvre te Parijs, in Italië, of is hier sprake van een universeel cultuurgoed? Volgens Ted de Boer ligt de waarheid ergens in het midden. Hans Nieuwenhuis zoekt naar het verhaal in het recht. Jan Lokin laat zien hoe een auteur als Dickens grote invloed op het recht uitoefent.

René Foqué ziet Montesquieu als een gematigd verlichtingsdenker. Theo Verbeek zoekt een antwoord op de vraag naar de verhouding van Spinoza tot de Verlichting. Is het recht een in zichzelf besloten vakgebied, of dient het te worden ingebed in andere wetenschapsgebieden? Ivo Giesen bepleit een voorzichtig antwoord. Eric van Damme ten slotte verklaart de verschillende wijzen waarop rechtswetenschap en economische wetenschap hun doel willen bewerkstelligen.

cover03-07-2014

ISBN 9789089749253

Druk 1 | Boom juridisch | 296 pagina's

Marc Groenhuijsen, Ewoud Hondius, Arend Soeteman

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Metajuridica

In de periode 2011 – 2013 organiseerde de sectie rechtsgeleerdheid van de afdeling letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een reeks voordrachten. Doel hiervan was inzichten vanuit de rechtsgeleerdheid te plaatsen naast die uit andere, verwante onderzoeksvelden. Deze bundel bevat de tekst van de voordrachten.

De bundel opent met een tweetal bijdragen – van Carla Sieburgh en Janneke Gerards – over beginselen en rechten van de mens. Corien Prins wijst op veranderingen in de privacymentaliteit. Feer Verkade ziet de twintigste eeuw als de hoogtijdagen van het auteursrecht, althans voor Europa. Johan van Benthem stelt dat logica en recht gemeenschappelijke interesses en wellicht zelfs gezamenlijke wortels hebben. Arend Soeteman onderzoekt of er zoiets als een rechtsgeleerde waarheid bestaat. Mark Bovens schetst de onrust in het juridisch arbeidsveld en de reactie daarop van de juristen. Ernst Hirsch Ballin demonstreert een paradigmaverandering in het bestuursrecht.

Volgens Herman van Gunsteren schetste Plato al hoe democratie tot tirannie kan leiden. Pauline Westerman vraagt onze aandacht voor doelregelgeving. Willem Frijhoff schrijft onder andere over de omgang van het recht met magie en toverij.

Hoort de Mona Lisa thuis in het Louvre te Parijs, in Italië, of is hier sprake van een universeel cultuurgoed? Volgens Ted de Boer ligt de waarheid ergens in het midden. Hans Nieuwenhuis zoekt naar het verhaal in het recht. Jan Lokin laat zien hoe een auteur als Dickens grote invloed op het recht uitoefent.

René Foqué ziet Montesquieu als een gematigd verlichtingsdenker. Theo Verbeek zoekt een antwoord op de vraag naar de verhouding van Spinoza tot de Verlichting. Is het recht een in zichzelf besloten vakgebied, of dient het te worden ingebed in andere wetenschapsgebieden? Ivo Giesen bepleit een voorzichtig antwoord. Eric van Damme ten slotte verklaart de verschillende wijzen waarop rechtswetenschap en economische wetenschap hun doel willen bewerkstelligen.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.