Strafrechtelijke criminologie

Een thematische inleiding in de relatie tussen criminologie en strafrecht

Benny van der Vorm

Boek
Strafrechtelijke criminologie
cover28-04-2022

ISBN 9789462126831

Druk 1 | Boom juridisch | 480 pagina's

Willem Pompe Instituut

Benny Vorm

Taal: NLDownload citaten
Onderwerpen
Juridisch > Strafrecht
Criminologie > Criminologie algemeen

Dit boek handelt over de strafrechtelijke criminologie. Het heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds beoogt het te voorzien in een thematische behandeling van thema’s die te rekenen zijn tot de strafrechtelijke criminologie. Daarmee moet het handboek de rechtswetenschap en rechtspraktijk tot dienst kunnen zijn. Anderzijds moet het boek ook bruikbaar zijn voor het onderwijs op het vlak van de strafrechtelijke criminologie. 

Het handboek bestaat uit zeven delen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen. In het eerste deel wordt een introductie gegeven over de grondslagen van de strafrechtelijke criminologie. De onderwerpen die hier worden besproken hebben een meer theoretisch karakter, zoals de vraag wat precies wordt verstaan onder ‘criminaliteit’ en wat de criteria voor strafbaarstelling zijn. Ook wordt in dit deel aandacht besteed aan de methoden en technieken in de strafrechtelijke criminologie. Het tweede deel handelt over de georganiseerde misdaad. Vanuit zowel een criminologisch als strafrechtelijk perspectief wordt deze vorm van misdaad nader bestudeerd. Het derde deel gaat over organisatiecriminaliteit. Het fenomeen organisatiecriminaliteit wordt bezien vanuit drie perspectieven: criminologisch, strafrechtelijk en bestuursrechtelijk. In deel vier staat terrorisme centraal. Deze vorm van zware misdaad wordt geanalyseerd vanuit een rechtssociologisch, strafrechtelijk en een internationaalrechtelijk perspectief. Deel vijf handelt over mensenhandel. Dit delict kent meerdere verschijningsvormen en in dit handboek staan seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting centraal. Vanuit criminologische en strafrechtelijke invalshoeken wordt aandacht besteed aan deze twee verschijningsvormen van mensenhandel. Het zesde deel gaat over cybercriminaliteit. Deze relatief nieuwe vorm van misdaad wordt besproken vanuit een rechtssociologisch, strafrechtelijk en een strafrechtelijk-criminologisch perspectief. In het laatste deel van dit boek wordt de balans opgemaakt en de staat van de strafrechtelijke criminologie nader belicht.  

cover28-04-2022

ISBN 9789462126831

Druk 1 | Boom juridisch | 480 pagina's

Willem Pompe Instituut

Benny Vorm

Taal: NLDownload citaten
Onderwerpen
Juridisch > Strafrecht
Criminologie > Criminologie algemeen

Dit boek handelt over de strafrechtelijke criminologie. Het heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds beoogt het te voorzien in een thematische behandeling van thema’s die te rekenen zijn tot de strafrechtelijke criminologie. Daarmee moet het handboek de rechtswetenschap en rechtspraktijk tot dienst kunnen zijn. Anderzijds moet het boek ook bruikbaar zijn voor het onderwijs op het vlak van de strafrechtelijke criminologie. 

Het handboek bestaat uit zeven delen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen. In het eerste deel wordt een introductie gegeven over de grondslagen van de strafrechtelijke criminologie. De onderwerpen die hier worden besproken hebben een meer theoretisch karakter, zoals de vraag wat precies wordt verstaan onder ‘criminaliteit’ en wat de criteria voor strafbaarstelling zijn. Ook wordt in dit deel aandacht besteed aan de methoden en technieken in de strafrechtelijke criminologie. Het tweede deel handelt over de georganiseerde misdaad. Vanuit zowel een criminologisch als strafrechtelijk perspectief wordt deze vorm van misdaad nader bestudeerd. Het derde deel gaat over organisatiecriminaliteit. Het fenomeen organisatiecriminaliteit wordt bezien vanuit drie perspectieven: criminologisch, strafrechtelijk en bestuursrechtelijk. In deel vier staat terrorisme centraal. Deze vorm van zware misdaad wordt geanalyseerd vanuit een rechtssociologisch, strafrechtelijk en een internationaalrechtelijk perspectief. Deel vijf handelt over mensenhandel. Dit delict kent meerdere verschijningsvormen en in dit handboek staan seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting centraal. Vanuit criminologische en strafrechtelijke invalshoeken wordt aandacht besteed aan deze twee verschijningsvormen van mensenhandel. Het zesde deel gaat over cybercriminaliteit. Deze relatief nieuwe vorm van misdaad wordt besproken vanuit een rechtssociologisch, strafrechtelijk en een strafrechtelijk-criminologisch perspectief. In het laatste deel van dit boek wordt de balans opgemaakt en de staat van de strafrechtelijke criminologie nader belicht.  

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.