Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

Nieuwe rechtsgronden in een haperend jeugdbeschermingsstelsel

Marielle Bruning, Kartica van der Zon, Daisy Smeets, Jolien van Boven

Boek
Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen
cover03-10-2022

ISBN 9789462127296

Druk 1 | Boom juridisch | 388 pagina's

Taal: NLDownload citaten
Onderwerpen
Juridisch > Jeugdrecht

In dit boek staat de eindevaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen centraal. Met de invoering van deze wet in 2015 werd een vijftal doelen nagestreefd met als hoofddoel om te komen tot een effectievere en efficiëntere jeugdbescherming. In hoeverre heeft invoering van de wet bijgedragen aan het bereiken hiervan?

Om deze vraag te beantwoorden is een interdisciplinair onderzoek uitgevoerd bestaande uit jurisprudentie- en literatuuronderzoek, dossieronderzoek, interviews en focusgroepen. In dit boek worden de resultaten van deze deelonderzoeken samengebracht om de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen te evalueren. In het onderzoek is gesproken met jongeren, ouders, pleegouders, rechters en medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen. Zij delen hun ervaringen over de wet in de praktijk. Wat heeft de wet de praktijk gebracht, welke knel- of aandachtspunten zijn er? Welke andere factoren of ontwikkelingen binnen de jeugdbescherming hebben invloed op de mate waarin de doelstellingen van de wet al dan niet zijn behaald?

Uit het onderzoek komt naar voren dat er nog fundamentele knel- en aandachtspunten zijn die de uitvoering van de herziene wet bemoeilijken. De randvoorwaarden die nodig zijn om de doelen van de wet te bereiken staan sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 sterk onder druk, waardoor de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen niet uitgevoerd kan worden zoals dat was bedoeld. De doelen van de wet zijn dan ook maar zeer beperkt behaald.

 

cover03-10-2022

ISBN 9789462127296

Druk 1 | Boom juridisch | 388 pagina's

Taal: NLDownload citaten
Onderwerpen
Juridisch > Jeugdrecht

In dit boek staat de eindevaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen centraal. Met de invoering van deze wet in 2015 werd een vijftal doelen nagestreefd met als hoofddoel om te komen tot een effectievere en efficiëntere jeugdbescherming. In hoeverre heeft invoering van de wet bijgedragen aan het bereiken hiervan?

Om deze vraag te beantwoorden is een interdisciplinair onderzoek uitgevoerd bestaande uit jurisprudentie- en literatuuronderzoek, dossieronderzoek, interviews en focusgroepen. In dit boek worden de resultaten van deze deelonderzoeken samengebracht om de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen te evalueren. In het onderzoek is gesproken met jongeren, ouders, pleegouders, rechters en medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen. Zij delen hun ervaringen over de wet in de praktijk. Wat heeft de wet de praktijk gebracht, welke knel- of aandachtspunten zijn er? Welke andere factoren of ontwikkelingen binnen de jeugdbescherming hebben invloed op de mate waarin de doelstellingen van de wet al dan niet zijn behaald?

Uit het onderzoek komt naar voren dat er nog fundamentele knel- en aandachtspunten zijn die de uitvoering van de herziene wet bemoeilijken. De randvoorwaarden die nodig zijn om de doelen van de wet te bereiken staan sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 sterk onder druk, waardoor de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen niet uitgevoerd kan worden zoals dat was bedoeld. De doelen van de wet zijn dan ook maar zeer beperkt behaald.

 

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.