Van bejegening tot vertrek

Een onderzoek naar de werking van vreemdelingenbewaring

B. van Alphen, T. Molleman, L. van den Ham - Leerkes, J. van Hoek

Boek
Van bejegening tot vertrek
cover03-10-2013

ISBN 9789462360280

Druk 1 | Boom criminologie | 180 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Strafrecht
Criminologie > Veiligheid

Jaarlijks worden enkele duizenden niet-Nederlanders met het oog op uitzetting in de vreemdelingenbewaring geplaatst. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van de vreemdelingenbewaring, stelt zich ten doel om de bewaring op een humane wijze te laten verlopen. Daarnaast hoopt de dienst een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van het vertrek van migranten die geacht worden om Nederland te verlaten.
Op verzoek van DJI heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek gedaan naar twee vraagstukken die nauw aansluiten bij deze tweeledige missie. Ten eerste is nagegaan wat de bijdrage kan zijn van personeel aan hoe gedetineerde migranten de detentieomstandigheden beoordelen en waarderen. Ten tweede is onderzocht of de detentieervaring van invloed is op de mate waarin gedetineerde migranten medewerking verlenen aan het vertrek uit Nederland.
De resultaten bieden diverse aanknopingspunten voor DJI om nader invulling te geven aan de eigen missie, maar hebben ook een bredere relevantie. De verkregen inzichten in de werking van vreemdelingenbewaring kunnen een bijdrage leveren aan de discussie over de wijze waarop Nederland omgaat met het vertrek van migranten die niet (langer) rechtmatig in Nederland verblijven, en de plaats van vreemdelingenbewaring daarbij.

cover03-10-2013

ISBN 9789462360280

Druk 1 | Boom criminologie | 180 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Strafrecht
Criminologie > Veiligheid

Jaarlijks worden enkele duizenden niet-Nederlanders met het oog op uitzetting in de vreemdelingenbewaring geplaatst. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van de vreemdelingenbewaring, stelt zich ten doel om de bewaring op een humane wijze te laten verlopen. Daarnaast hoopt de dienst een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van het vertrek van migranten die geacht worden om Nederland te verlaten.
Op verzoek van DJI heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek gedaan naar twee vraagstukken die nauw aansluiten bij deze tweeledige missie. Ten eerste is nagegaan wat de bijdrage kan zijn van personeel aan hoe gedetineerde migranten de detentieomstandigheden beoordelen en waarderen. Ten tweede is onderzocht of de detentieervaring van invloed is op de mate waarin gedetineerde migranten medewerking verlenen aan het vertrek uit Nederland.
De resultaten bieden diverse aanknopingspunten voor DJI om nader invulling te geven aan de eigen missie, maar hebben ook een bredere relevantie. De verkregen inzichten in de werking van vreemdelingenbewaring kunnen een bijdrage leveren aan de discussie over de wijze waarop Nederland omgaat met het vertrek van migranten die niet (langer) rechtmatig in Nederland verblijven, en de plaats van vreemdelingenbewaring daarbij.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.