De migratiesamenleving

Migratie en diversiteit als gordiaanse knoop

Reinout Kleinhans, Mark van Ostaijen, Kimberly Seibel

openBoek
De migratiesamenleving
cover25-08-2022

ISBN 9789462363151

Druk 1 | Boom bestuurskunde | 132 pagina's

Reinout Kleinhans, Mark Ostaijen, Kimberly Seibel

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Bestuurskunde > Bestuurskunde algemeen [overheidsinstelling]/Openbaar Bestuur

Deze titel is digitaal beschikbaar via Open Access. Volg deze link om de publicatie te bekijken.

Migratie en migratiegerelateerde diversiteit staan permanent in de belangstelling. Zo stellen de ‘vluchtelingencrises’, Black Lives Matter, bed-bad-brood en groeiende kansenongelijkheid ons voor ‘nieuwe’ uitdagingen en beleidsopgaven. Vaak ontbreekt het zicht op de complexiteit en de dieper liggende maatschappelijke problemen waar vluchtelingen, asielzoekers en migranten deel van uitmaken. In een permanente crisismodus bestaan geen gemakkelijke oplossingen.

Deze bundel ontrafelt de complexiteit en verwevenheid in vraagstukken over opvang, huisvesting, werk, onderwijs, sociale zekerheid, wijkvernieuwing, klassenmigratie en cultuurdeelname. Vanuit verschillende perspectieven laten de auteurs zien hoe migratie en diversiteit tegelijkertijd een probleem, uitdaging, kans, oplossing, oorzaak en gevolg kunnen zijn. Hierbij staat de governance centraal, oftewel de samenwerking tussen burgers, netwerken en organisaties op verschillende bestuurlijke niveaus. Uniek is dat de auteurs putten uit nieuw onderzoek, over de grenzen van hun eigen disciplines heen kijken en concrete handelingsperspectieven bieden.

cover25-08-2022

ISBN 9789462363151

Druk 1 | Boom bestuurskunde | 132 pagina's

Reinout Kleinhans, Mark Ostaijen, Kimberly Seibel

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Bestuurskunde > Bestuurskunde algemeen [overheidsinstelling]/Openbaar Bestuur

Deze titel is digitaal beschikbaar via Open Access. Volg deze link om de publicatie te bekijken.

Migratie en migratiegerelateerde diversiteit staan permanent in de belangstelling. Zo stellen de ‘vluchtelingencrises’, Black Lives Matter, bed-bad-brood en groeiende kansenongelijkheid ons voor ‘nieuwe’ uitdagingen en beleidsopgaven. Vaak ontbreekt het zicht op de complexiteit en de dieper liggende maatschappelijke problemen waar vluchtelingen, asielzoekers en migranten deel van uitmaken. In een permanente crisismodus bestaan geen gemakkelijke oplossingen.

Deze bundel ontrafelt de complexiteit en verwevenheid in vraagstukken over opvang, huisvesting, werk, onderwijs, sociale zekerheid, wijkvernieuwing, klassenmigratie en cultuurdeelname. Vanuit verschillende perspectieven laten de auteurs zien hoe migratie en diversiteit tegelijkertijd een probleem, uitdaging, kans, oplossing, oorzaak en gevolg kunnen zijn. Hierbij staat de governance centraal, oftewel de samenwerking tussen burgers, netwerken en organisaties op verschillende bestuurlijke niveaus. Uniek is dat de auteurs putten uit nieuw onderzoek, over de grenzen van hun eigen disciplines heen kijken en concrete handelingsperspectieven bieden.