Evaluatie Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Helsloot, Arjen Schmidt, Berry Tholen, David de Vries, Michiel de Vries

Boek
Evaluatie Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
cover13-02-2014

ISBN 9789462363533

Druk 1 | Boom criminologie | 149 pagina's

Crisisbeheersing en veiligheidszorg

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Strafrecht
Criminologie > Veiligheid

De in 2004 ingestelde Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) regelt de verwerking (beheer en verstrekking) van justitiële en strafvorderlijke gegevens. Tijdens de evaluatie van deze wet, die het product is van een serie wijzigingswetten sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw, staat de vraag centraal of de Wjsg in de praktijk de door de wetgever beoogde doelstelling realiseert.

De vier thema’s die een centrale rol binnen de wetsevaluatie hebben gekregen, zijn:

  • Nut en noodzaak van de Wjsg als één specifieke wet voor de verwerking van justitiële en strafvorderlijke gegevens, in relatie tot de andere wetten die verwerking van informatie uit de strafrechtketen regelen (Wet politiegegevens en Wet bescherming persoonsgegevens);
  • Nut en noodzaak van drie aparte regimes binnen de Wjsg voor de verstrekking van justitiële gegevens, strafvorderlijke gegevens en de omgang met persoonsdossiers;
  • Nut en noodzaak van het gebruik van een gegradeerd systeem van gegevensverstrekking in de Wjsg;
  • Werking van het toezicht op de uitvoering van de Wjsg.

Door bestudering van beleidsnota’s, wetten en memories van toelichting en gesprekken met betrokken beleidsmakers is in eerste instantie de beleidstheorie gereconstrueerd. Vervolgens is, door gesprekken met actoren die in de praktijk te maken hebben met de Wjsg en de organisatie van focusgroepen, de werking van de Wjsg in de praktijk beschouwd.

De conclusie van dit onderzoek is dat de Wjsg in zijn huidige vorm geen betekenis (meer) heeft omdat a) alle relevante informatie in de praktijk via andere wettelijke regimes zoals die van de Wet politiegegevens wordt gedeeld en b) de onderverdeling van strafrechtelijke informatie naar de historische beheerder ervan achterhaald is.

De centrale aanbeveling is daarom dat er een nieuwe Wet op de strafrechtelijke informatie moet komen die verstrekkingsregimes koppelt aan de doelstelling van de informatieverstrekking.

cover13-02-2014

ISBN 9789462363533

Druk 1 | Boom criminologie | 149 pagina's

Crisisbeheersing en veiligheidszorg

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Strafrecht
Criminologie > Veiligheid

De in 2004 ingestelde Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) regelt de verwerking (beheer en verstrekking) van justitiële en strafvorderlijke gegevens. Tijdens de evaluatie van deze wet, die het product is van een serie wijzigingswetten sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw, staat de vraag centraal of de Wjsg in de praktijk de door de wetgever beoogde doelstelling realiseert.

De vier thema’s die een centrale rol binnen de wetsevaluatie hebben gekregen, zijn:

  • Nut en noodzaak van de Wjsg als één specifieke wet voor de verwerking van justitiële en strafvorderlijke gegevens, in relatie tot de andere wetten die verwerking van informatie uit de strafrechtketen regelen (Wet politiegegevens en Wet bescherming persoonsgegevens);
  • Nut en noodzaak van drie aparte regimes binnen de Wjsg voor de verstrekking van justitiële gegevens, strafvorderlijke gegevens en de omgang met persoonsdossiers;
  • Nut en noodzaak van het gebruik van een gegradeerd systeem van gegevensverstrekking in de Wjsg;
  • Werking van het toezicht op de uitvoering van de Wjsg.

Door bestudering van beleidsnota’s, wetten en memories van toelichting en gesprekken met betrokken beleidsmakers is in eerste instantie de beleidstheorie gereconstrueerd. Vervolgens is, door gesprekken met actoren die in de praktijk te maken hebben met de Wjsg en de organisatie van focusgroepen, de werking van de Wjsg in de praktijk beschouwd.

De conclusie van dit onderzoek is dat de Wjsg in zijn huidige vorm geen betekenis (meer) heeft omdat a) alle relevante informatie in de praktijk via andere wettelijke regimes zoals die van de Wet politiegegevens wordt gedeeld en b) de onderverdeling van strafrechtelijke informatie naar de historische beheerder ervan achterhaald is.

De centrale aanbeveling is daarom dat er een nieuwe Wet op de strafrechtelijke informatie moet komen die verstrekkingsregimes koppelt aan de doelstelling van de informatieverstrekking.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.