Sportspelen

Betekenisvol leren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Jeroen Koekoek, Ivo Dokman, Wytse Walinga

Boek
Sportspelen
cover03-07-2014

ISBN 9789462364097

Druk 2 | Boom uitgevers Amsterdam | 336 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Gezondheidszorg > Gezondheid > Sport en Bewegen
Onderwijs en opvoeding > Opleiding > Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs
Onderwijs en opvoeding > Docent professionalisering

Sportspelen is een boek over spelactiviteiten voor het onderwijs en de sport. Uitgangspunt is het leren spelen vanuit een spelgecentreerde benadering. Deelnemers leren in aangepaste spelsituaties passende tactische en technische vaardigheden, waardoor zowel het spelplezier als het speelniveau wordt vergroot. De speelmogelijkheden van de deelnemers staan hierbij centraal aan de hand van een methodisch aanbod van geschikte kern- en ondersteunende activiteiten. Met ruime aandacht voor speldidactiek wordt de conceptmatige kijk op leren spelen bevorderd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de spelbalansanalyse tijdens het begeleiden van een spelactiviteit.

Deze tweede editie van Sportspelen is aangevuld met nieuwe spelactiviteiten. Er is daarnaast extra aandacht voor theoretische kaders die de visie op betekenisvol leren spelen borgen en legitimeren. De aansluiting bij (inter)nationale perspectieven op ‘game centered approaches’ geven het boek een stevige fundering. Daarmee is getracht een consistente samenhang te krijgen tussen actuele (theoretische) inzichten en het praktische aanbod van betekenisvolle spelsituaties in de gymles of training. Met de uitwerking van een Nederlandse interpretatie van het Teaching Games for Understanding (TGfU) curriculummodel is er oog voor verschillende aspecten omtrent het concept van spelend leren spelen. In het uiteindelijke aanbod van spelactiviteiten wordt rekening gehouden met leerlingen die relatief gezien weinig ervaring hebben in sportspelen.

Wijziging t.o.v. de vorige druk
Deze uitgave verschilt van de eerste druk door de aanvulling van een geheel nieuw hoofdstuk over rugby. Hiermee heeft het boek een mooie uitbreiding gekregen van nieuwe, leerrijke kern- en ondersteunende activiteiten. Naast het aanbod van deze rugby activiteiten voor de onderbouw van het VO is in het hoofdstuk ook een aantal vervolgactiviteiten voor de bovenbouw beschreven.
Daarnaast zijn in enkele andere hoofdstukken ondersteunende activiteiten aangepast of toegevoegd, zodat ze (nog beter) aansluiten bij de kernactiviteit. Zowel de inleiding als hoofdstuk 1 is herschreven en verbeterd op basis van een aantal vakgerichte publicaties van de afgelopen drie jaren en op basis van recente (wetenschappelijke) inzichten.

cover03-07-2014

ISBN 9789462364097

Druk 2 | Boom uitgevers Amsterdam | 336 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Gezondheidszorg > Gezondheid > Sport en Bewegen
Onderwijs en opvoeding > Opleiding > Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs
Onderwijs en opvoeding > Docent professionalisering

Sportspelen is een boek over spelactiviteiten voor het onderwijs en de sport. Uitgangspunt is het leren spelen vanuit een spelgecentreerde benadering. Deelnemers leren in aangepaste spelsituaties passende tactische en technische vaardigheden, waardoor zowel het spelplezier als het speelniveau wordt vergroot. De speelmogelijkheden van de deelnemers staan hierbij centraal aan de hand van een methodisch aanbod van geschikte kern- en ondersteunende activiteiten. Met ruime aandacht voor speldidactiek wordt de conceptmatige kijk op leren spelen bevorderd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de spelbalansanalyse tijdens het begeleiden van een spelactiviteit.

Deze tweede editie van Sportspelen is aangevuld met nieuwe spelactiviteiten. Er is daarnaast extra aandacht voor theoretische kaders die de visie op betekenisvol leren spelen borgen en legitimeren. De aansluiting bij (inter)nationale perspectieven op ‘game centered approaches’ geven het boek een stevige fundering. Daarmee is getracht een consistente samenhang te krijgen tussen actuele (theoretische) inzichten en het praktische aanbod van betekenisvolle spelsituaties in de gymles of training. Met de uitwerking van een Nederlandse interpretatie van het Teaching Games for Understanding (TGfU) curriculummodel is er oog voor verschillende aspecten omtrent het concept van spelend leren spelen. In het uiteindelijke aanbod van spelactiviteiten wordt rekening gehouden met leerlingen die relatief gezien weinig ervaring hebben in sportspelen.

Wijziging t.o.v. de vorige druk
Deze uitgave verschilt van de eerste druk door de aanvulling van een geheel nieuw hoofdstuk over rugby. Hiermee heeft het boek een mooie uitbreiding gekregen van nieuwe, leerrijke kern- en ondersteunende activiteiten. Naast het aanbod van deze rugby activiteiten voor de onderbouw van het VO is in het hoofdstuk ook een aantal vervolgactiviteiten voor de bovenbouw beschreven.
Daarnaast zijn in enkele andere hoofdstukken ondersteunende activiteiten aangepast of toegevoegd, zodat ze (nog beter) aansluiten bij de kernactiviteit. Zowel de inleiding als hoofdstuk 1 is herschreven en verbeterd op basis van een aantal vakgerichte publicaties van de afgelopen drie jaren en op basis van recente (wetenschappelijke) inzichten.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.